Talet på menneske som lid av angst og depresjon har auka med over 25 prosent under koronapandemien, viser ein studie.
NPK-NTB
NPK-NTB

Ifølgje Verdshelseorganisasjonen (WHO) har pandemien òg gjort det vanskelegare å få hjelp for mentale lidingar, noko som kan ha ført til fleire sjølvmord.

Ein studie WHO har utført, viser at talet på påviste tilfelle av alvorleg depresjon auka med 27,6 prosent i det første året med pandemi.

I 2020 auka òg talet som fekk påvist angstlidingar med 25,6 prosent, viser studien.

– Dette er ein svært høg auke, seier Brandon Gray i WHOs avdeling for mental helse og misbruk.

Pandemien har hatt «ein stor innverknad på den mentale helsa og velværet til folk», konkluderer han.


Illustrasjonsfoto: Photo by Nastya Dulhiier via Unsplash
ANNONSE