WHO: Mikroplast i vatn har låg helserisiko

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Det meste av den såkalla mikroplasten som blir svelgd, forlèt kroppen etter at han har gått gjennom fordøyingssystemet, seier WHO torsdag om ein rapport som samanfattar dei få, men stadig fleire vitskaplege studiane som finst om mikroplast.

– Vi er ikkje redde på nokon som helst måte, seier WHOs vassekspert Bruce Gordon på ein pressekonferanse i forkant av publiseringa av rapporten.

 

 

 

 

 

 

 

LES OGSÅ: Store mengder mikroplast funne i snøen i Arktis

Verstefalls-scenario

For å vurdere kor stor risikoen er for at kjemiske tilsetningsstoff blir frigitt frå svelgd plast, har FN-organisasjonen tatt utgangspunkt i eit verstefalls-scenario for storleik og konsentrasjon av partiklane inni menneskekroppen.

WHO fann at det var ein «betydeleg sikkerheitsmargin» mellom det faktiske kjemikaliumopptaket i kroppen og nivåa som ville bli sett på som skadelege, fortel Gordon.

Ikkje bekymra

På grunn av dei låge risikoane, seier WHO at land ikkje bør bekymre seg for mikroplast i drikkevatnet. Dei bør heller gjere meir for å investere i vassbehandlingssystem generelt for å fjerne skadelege mikroorganismar som gjer at 500.000 døyr av diaré kvart året.

Rundt 2 milliardar menneske i verda drikk vatn som er forureina av avføring.

WHO understrekar at forbrukarar og styresmakter må redusere bruken av plast generelt for å verne miljøet.

LES OGSÅ: Forskarar fann mikroplast i krepsdyr på verdas djupaste punkt