ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Utdanningsdirektoratet

Tema: Utdanningsdirektoratet

Veksling mellom skule og praksis gir høgare motivasjon

Yrkesfagelevane som hyppig fekk veksle mellom skule og praksis, hadde like god gjennomføringsevne eller betre enn elevar i ordinært løp, viser undersøkinga som er...

Framleis lågt fråvær i vidaregåande skule

– Fleire elevar er til stades på skulen, og færre droppar ut undervegs. Fleire får karakter i faga, og delen elevar som ikkje får...

Lærartettleik varierer kraftig mellom skular

Det er bladet Utdanning som har fått Utdanningsdirektoratet til å lage oversikta. Marienlyst skole i Oslo er blant dei største som er kartlagt, og her er det...

Dyrare å ta opp att fag

Frå og med 1. januar auka eksamensgebyra for privatistar og for kandidatar som melder seg opp til fag- og sveineprøver, opplyser Utdanningsdirektoratet. LES OGSÅ: Vil gjere...

Her blir det fleire nynorskelevar

76.679 elevar i grunnskulen har nynorsk som hovudmål dette skuleåret. Dette er ein nedgang på 298 samanlikna med fjoråret, ifølgje ferske tal frå Utdanningsdirektoratet. Talet...

– Ikkje obligatorisk

Sjølv om dusjing ikkje er nemnd direkte i opplæringslova, meiner direktoratet skulane må ta omsyn til det når elevane opplever dusjinga som utrygg. – Dersom...

Lovbrot hjå ni av ti privatskular

I tillegg viser rapporten som Klassekampen har fått tilgang til, at det vart avdekt lovbrot i 60 prosent av tilfella når det gjaldt årsreknskapa til skulane. LES...
ANNONSE

MEIR OM Barneskule

MEST LESE