ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Utdanningsdirektoratet

Tema: Utdanningsdirektoratet

Fleire vil bli yrkessjåførar: NLF meiner det er behov for fleire studieplassar

Ifølgje Utdanningsdirektoratet er det 7.181 elevar som søkte seg inn på VG 1 Teknologi og industrifag (VG1 TEK). Det er ei stigning på litt...

3 av 4 sensorar var ueinige om karakteren på norskeksamen

– Funna våre gir grunn til bekymring, seier Gustaf B. Skar, professor i norskdidaktikk ved Skrivesenteret ved NTNU. Han har skrive rapporten saman med...

Veksling mellom skule og praksis gir høgare motivasjon

Yrkesfagelevane som hyppig fekk veksle mellom skule og praksis, hadde like god gjennomføringsevne eller betre enn elevar i ordinært løp, viser undersøkinga som er...

Framleis lågt fråvær i vidaregåande skule

– Fleire elevar er til stades på skulen, og færre droppar ut undervegs. Fleire får karakter i faga, og delen elevar som ikkje får...

Lærartettleik varierer kraftig mellom skular

Det er bladet Utdanning som har fått Utdanningsdirektoratet til å lage oversikta. Marienlyst skole i Oslo er blant dei største som er kartlagt, og her er det...

Dyrare å ta opp att fag

Frå og med 1. januar auka eksamensgebyra for privatistar og for kandidatar som melder seg opp til fag- og sveineprøver, opplyser Utdanningsdirektoratet. LES OGSÅ: Vil gjere...

Her blir det fleire nynorskelevar

76.679 elevar i grunnskulen har nynorsk som hovudmål dette skuleåret. Dette er ein nedgang på 298 samanlikna med fjoråret, ifølgje ferske tal frå Utdanningsdirektoratet. Talet...

– Ikkje obligatorisk

Sjølv om dusjing ikkje er nemnd direkte i opplæringslova, meiner direktoratet skulane må ta omsyn til det når elevane opplever dusjinga som utrygg. – Dersom...

Lovbrot hjå ni av ti privatskular

I tillegg viser rapporten som Klassekampen har fått tilgang til, at det vart avdekt lovbrot i 60 prosent av tilfella når det gjaldt årsreknskapa til skulane. LES...
ANNONSE

MEIR OM Barneskule

MEST LESE