ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Utdanning

Tema: Utdanning

Fleire elevar fullfører vidaregåande opplæring på normert tid

At to av tre elevar i vidaregåande opplæring fullfører på normert tid, er ein auke på 6 prosentpoeng samanlikna med tala for fem år...

Lizan (16) gjekk glipp av andre basisfag for å få norskundervisning – fryktar for framtidsdraumen

– Eg dømmer ikkje systemet og veit dei prøver å hjelpe, men det funkar ikkje heilt. Me har same mål. Me vil læra språk,...

Erika skreiv bok om Russlands naboland – no vil «alle» høyre henne fortelje

Erika Fatland kjenner Russland betre enn dei fleste etter å ha reist langs alle dei 14 landa som har grense til Russland, deriblant Noreg....

Revidert nasjonalbudsjett: Dette er viktig for deg som er ung

Pengar 352,2 milliardar oljekroner Regjeringa legg opp til å bruka 352,2 milliardar oljekroner, noko som er 2,9 prosent av verdien av Oljefondet og 30 milliardar meir enn...

Ein meir praktisk skule skal snu norske elevars dalande motivasjon

Ho går no i gang med ei ny stortingsmelding om barn, ungdom og utdanning. – Vi skal ikkje snu opp ned på alt og gjere...

Koronapandemien påverkar yrkessvalet for éin av fem unge

«Jeg er veldig glad for at jeg har valgt å bli sykepleier fordi jeg har trygg jobb resten av livet og alle er ikke...

Søknadsfristen for høgare utdanning nærmar seg

I år blir det tilbode 74.741 studieplassar ved fagskulane, høgskulane og universiteta i landet, ifølgje Samordna opptak. Dette er marginalt fleire enn i fjor, men like...

Oppmodar unge til å velje olje-utdanning

Forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) vender seg direkte til unge som framleis er usikre på kva utdanning dei skal velje, og...

No er det for første gong over 300.000 studentar i Noreg

Hausten 2021 var det registrert 304.900 studentar ved universitet og høgskular i Noreg. Talet på studentar auka med 12.000 frå 2020 til 2021, skriv Statistisk sentralbyrå. ...

Utdanningsdirektoratet skal vurdere om eksamen skal skrotast for godt

Utdanningsdirektoratet jobbar no med å tilpasse eksamen til fagfornyinga og dei nye læreplanane, som kom i 2020. – På litt lengre sikt vil direktoratet òg...
ANNONSE

MEIR OM Eksamen

MEST LESE