ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Utdanning

Tema: Utdanning

Bekymra over haldningane til yrkesfag

På landsbasis anbefaler 37 prosent av foreldra yrkesfagleg utdanning til barnet sitt, viser ei undersøking Veidekke har fått utført. Men dei geografiske forskjellane er store....

Høge karakterkrav gjer vala vanskelegare

– Draumejobben min er å studere psykologi. Men studiet har eit veldig høgt snitt for å komme inn. Så då eg gav opp den tanken, ville eg...

Johannes går i fotspora til faren

Johannes og Jan Lamo stod på stand for kvar si bedrift under Utdanningsmessa på Stord sist veke. Medan Jan har jobba som elektrikar i 32...

Ni ting robotar ikkje kan gjere

Dei britiske forskarane Carl Benedikt Frey og Michael A. Osborne laga rapporten The Future of Employment: How susceptible are jobs to computerisation?, og konkluderte...

Raud Ungdom-leiaren var ein «dropout» – no har ho fullført vgs

– Eg vart veldig veldig glad. Det var skummelt å skulle opne den siste karakteren. Det kjentest veldig bra, seier Raud Ungdom-leiar Linn-Elise Øhn Mehlen (26). Ho har...

Går på ungdomsskulen, men tar matte på vidaregåande

– Ungdomsskulematten er ganske kjedeleg, seier Stian Glenne (15). På Kristianslyst skule i Stavanger fekk sju matte-flinke elevar i haust tilbodet om å ta teoretisk...

– Ungdomsarbeidsløysa er eit alvorleg problem

– Vi har inntrykk av at fleire ungdommar slit med å komme inn på arbeidsmarknaden, fortel UngInfo-leiar Laila Erdal Aagesen ved UngOrg. Senteret hjelper...

Regjeringa krev 3 i matte for sjukepleiarstudentar

 Med dei nye krava håper regjeringa å styrke kvaliteten på utdanninga. Søkjarar må ha karakteren 3 i matte frå vidaregåande og eit gjennomsnitt på...

Dette er det viktigaste å læra for framtida

Arbeidsgjevarar klagar på at kandidatar ikkje er klare til jobb. Stanford University-studiar indikerer at elevane er overbelasta og for lite førebudd. Så nøyaktig kva skal...

Noreg blant dei beste på skulegang til alle

Det er rapporten Education at a Glance (EaG), som er den årlege indikatorrapporten for utdanningssektoren frå OECD, som kjem med opplysningane. Rapporten gjer det...
ANNONSE

MEIR OM Utdanning

MEST LESE