ANNONSE
ANNONSE
Framsida SKULE OG JOBB Regjeringa med den største endringa i skulen sidan 2006

Regjeringa med den største endringa i skulen sidan 2006

Styrking av praktiske fag er blant dei foreslåtte endringane i valfag på ungdomstrinnet. Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner har tru på at valfaga programmering og praktisk handtverk no blir permanente tilbod. Arkivfoto: Berit Roald / NTB scanpix / NPK

Regjeringa med den største endringa i skulen sidan 2006

Elevar i både grunnskulen og vidaregåande får nye læreplanar frå hausten 2020. Der er det mellom anna fokus på valfag og praktiske fag.
Nynorsk Pressekontor

16 nye læreplanar i valfag på ungdomstrinnet er sende på høyring, og blant endringane er styrking av praktiske fag. Det er ein del av utarbeidinga av nye læreplanar som skal vere på plass til hausten.

Regjeringa ønsker å styrke den praktiske og utforskande dimensjonen i skolen, og det skal prege dei nye læreplanane for valfag, skriv regjeringa i ei pressemelding.

Blir permanent

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner. Foto: Marte Garmann, Regjeringen

Fram til no har læreplanane i valfaga programmering og praktisk handtverk vore forsøksplanar, men no blir dei permanente valfag.

– Dei nye valfaga vil gi elevane moglegheit til å prøve ut sider ved programmering og ulike handverksfag. Eg meiner det kan bidra til å auke interessa for digitalisering og yrkesfag. Fleire av valfaga kan blant anna gjere elevane betre rusta til å velje utdanningsprogram på vidaregåande, seier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Her kan du lesa høyringsnotata. Høyringsfristen er 14. april.

Friluftsliv og båtførarprøve

I høyringa foreslår departementet å endre namn på fleire av valfaga, og oppdatere det faglege innhaldet.

Det blir foreslått at valfaget «Natur, miljø og friluftsliv» får namnet «Friluftsliv» og skal legge større vekt på praktisk friluftsliv og å vere i naturen.

I faget skal det til dømes bli lagt til rette for at elevane skal kunne gjennomføre båtførarprøven der forholda ligg til rette for det.

Scenisk produksjon

Valfaget som no heiter «Sal og scene» blir foreslått å byte namn til «Produksjon for scene».

Det kan tydeleggjere at faget skal gi elevane erfaring med alle delane i ein scenisk produksjon, frå planlegging til ferdig produkt, og dei skal få forståing for at alle delane er like viktige.

Med fagfornyinga skal elevar i både grunnskolen og vidaregåande skole få nye læreplanar frå hausten 2020.

Fornyinga er den største endringa i norsk skole sidan Kunnskapsløftet i 2006, ifølgje regjeringa.

Oppdatert: tysdag 21. januar 2020 11.00
ANNONSE