Lurer du på kva du vil blir når du blir stor? Kanskje er denne lista til hjelp! Visste du til dømes at bingovertar tener meir enn frisørar?

Onsdag 5. februar kom SSB med siste statistikk på løn i landet.

Gjennomssnittsløna i september 2018 var på litt over 43 100 kroner, og i same månad i 2019 var den nærare 44 700 kroner.

Dette er ei lønsauke på 3,6 prosent – ei høgare lønsvekst enn me har sett på fleire år.

Kjelde: SSB

På topp tre lista over gjennomsnittleg løn finn me:

1. 112.040 kroner – Leiarar av olje- og gassutvinning m.m.

2. 111.190 kroner – Handels- og skipsmeklarar

3. 99.630 kroner – Finansmeklarar

Kanskje ikkje så rart at olje- og shippingmagnat John Fredriksen (74) er noregs rikaste?

– Av og til kan det vera utfordrande å vurdere om vi treng å bedøve eit dyr for å undersøkje det, fortel Rolf-Arne Ølberg. Foto: Dyreparken

Mest pengar i olja

Dei som tener desidert mest som gruppe, er dei som jobbar innanfor bergverksdrift og utvinning (der olje- og gassutvinning også er med). Dei hadde ei gjennomsnittleg månadsløn på 74 600 kroner, i september 2019.

Gruppa med lågast løn er dei som jobbar i hotell og restaurantbransjen. Der var gjennonssnittsløna 32 500 kroner. 1200 kroner (3,9 prosent) meir enn i september 2018.

Størst lønsvekst i Rogaland

For andre år på rad har Rogaland hatt størst lønsvekst, medan Oslo framleis er fylket med høgast gjennomsnittleg løn på 53 400 kroner.

Oppland er fylket med lågast gjennomsnittleg månadsløn på litt under 41 200 kroner i 2019. Framleis 3,4 prosent meir enn året før.

Her er oversikta over gjennomsnittleg månadsløn:

1. Leiarar av olje- og gassutvinning m.m. 112.040

2. Handels- og skipsmeklarar 111.190

3. Finansmeklarar 99.630

4. Toppleirarar i offentleg administrasjon 97.940

5. Leiarar av forsikring og finansverksemd 95.160

6. Flygarar 90.190

7. Finans- og økonomisjefar 87.420

8. Flygeleiarar 86.980

9. Geologar og geofysikarar 86.560

10. Legespesialistar 85.180

11. Forskings- og utviklingsleiarar 81.720

12. Sivilingeniørar (geofag, petroleumsteknologi, metallurgi m.m.) 81.570

13. Dommarar 81.290

14. Administrerande direktørar 80.250

15. Personalsjefar 79.420

16. Leiarar av IKT-einingar78.320

17. Sals- og marknadssjefar 75.600

18. Ingeniørar innan petroleum, bergverk og metallurgi 71.840

19. Sivilingeniørar (elkraftteknikk) 71.750

20. Leiarar av industriproduksjon m.m. 71.030

21. Allmennpraktiserande legar 70.410

22. Andre leiarar av produksjon og tenesteyting 70.160

23. Kontrolloperatørar ved olje- og naturgassraffineringsanlegg 69.850

24. Sivilingeniørar (maskin- og marinteknikk) 69.330

25. Andre sivilingeniørar (ikkje elektroteknologi) 69.250

26. Sivilingeniørar (elektronikk) 69.180

27. Leiarar innan akvakultur m.m. 68.880

28. Juristar og advokatar 68.830

29. Andre administrative leiarar 68.440

30. Politikarar 68.410

31. PR- og informasjonssjefar 67.920

32. Kjemikarar 67.030

33. Leiarar av logistikk og transport m.m. 66.470

34. Rådgivarar/forskarar, samfunnsøkonomi 66.130

35. Eigedomsmeklarar og – forvaltarar 65.970

36. Skipsmaskinistar 65.070

37. Tannlegar 64.900

38. Finans- og investeringsrådgivarar 64.820

39. Sivilingeniørar (kjemi) 64.470

40. Sivilingeniørar (bygg og anlegg) 64.350

41. Finansanalytikarar 64.300

42. Strategi- og planleggingssjefar 64.280

43. Dekksoffiserar og losar 64.140

44. Offiserar frå fenrik og høgare grad 63.990

45. Salskonsulentar innan tekniske og medisinske produkt 63.820

46. Teknikarar innan luftfartstryggleik 63.530

47. Systemanalytikarar/-arkitektar 63.400

48. Leiarar av helsetenester 63.280

49. Toppleiarar i interesseorganisasjonar 62.890

50. Salskonsulentar innan IKT-produkt 62.510

51. Operatørar innan boring m.m. 62.290

52. Andre juridiske yrke 62.210

53. Fysikarar og astronomar 62.070

54. Tryggleikssanalytikarar m.m. 61.560

55. Leiarar av bygge- og anleggsverksemd 61.540

56. Sivilingeniørar (miljøteknikk) 61.000

57. Sivilarkitektar 60.690

58. Andre programvare- og applikasjonsutviklarar 60.290

59. Revisorar, rekneskapsrådgivarar 60.190

60. Programvareutviklarar 60.030

61. Sivilingeniørar (telekommunikasjon) 59.870

62. Leiarar av utdanning og undervising 59.800

63. Landskapsarkitektar 59.330

64. Sivilingeniørar (industri og produksjon) 59.180

65. Farmasøytar 59.170

66. Elkraftingeniørar 58.890

67. Leiarar av eldreomsorg 58.800

68. Databasedesignarar og -administratorar 58.630

69. Helse- og miljøkontrollørar 58.430

70. Kjemiingeniørar 58.360

71. Elektronikkingeniørar 58.260

72. Biologar, botanikarar, zoologar m.m. 57.960

73. Rådgivarar/forskarar, samfunnsvitskap 57.860

74. Forsikringsagentar 57.360

75. LeIiarar i skogbruk, gartnerier m.m. 56.790

76. Lokomotiv og T-baneførarar 56.780

(SSB har slått saman t-baneførarar og lokomotivførarar. Lokførarane har langt høgare løn enn t-baneførarane. SSB seier dei har gjort dette fordi dei brukar yrkesklassifisering basert på ILO og EUs klassifisering.)

77. Rådgivarar innan kompetanseutvikling 56.700

78. Arbeidsleiarar, bergfag 56.590

79. Nettverks- og systemteknikarar, IKT 56.500

80. Andre ingeniørar 56.490

81. Leiarar av sosialomsorg 56.130

82. Kundebehandlarar lån og kreditt 55.850

83. Matematikarar, statistikarar m.m. 55.780

84. Personal- og karriererådgivarar 55.750

85. Energikontrolloperatørar 55.740

86. Arbeidsleiarar for kontorpersonell 55.620

87. Mekanikarar innan flytekniske fag 55.440

88. Applikasjonsprogrammerarar 55.350

89. Systemadministratorar 55.280

90. Arealplanleggarar 54.840

91. Maskiningeniørar 54.600

92. Bygningsingeniørar 54.590

93. Sivilagronomar m.m.54.550

94. Psykologar 54.510

95. Organisasjonsrådgivarar m.m. 54.500

96. Internett-teknikarar 54.190

97. Forfattarar m.m. 54.120

98. Skytebasar og sprengingsarbeidarar 54.100

99. Miljøvernrådgivarar 3.740

100. Seljarar (engros) 53.440

101. Leiarar av omsorgstenester for born 53.430

102. Jordmødrer 53.420

103. Veterinærar 53.320

104. Arbeidsleiarar, bygg og anlegg 53.290

105. Programleiarar i TV og radio 53.260

106. Meteorologar 52.810

107. Sports-, rekreasjons- og kultursenterleiarar 52.640

108. Regissørar 52.640

109. Kontrolloperatørar innan kjemisk prosessindustri 52.480

110. Driftsteknikarar, IKT 52.420

111. Journalistar 52.260

112. Landmålarar, kartografar m.m. 52.130

113. Innkjøparar 51.970

114. Reklame- og marnadsføringsrådgivarar 51.940

115. Geistlege yrke (innanfor kyrkjesamfunn) 51.880

116. Produkt- og klesdesignarar 51.820

117. Informasjonsrådgivarar 51.820

118. Universitets- og høgskulelektorar/-lærarar 51.530

119. Politibetentar m.m. 51.530

120. Kiropraktorar m.m. 51.210

121. Andre daglege leiarar i tenesteytande verksemder 51.100

122. Konferanse- og arrangementsplanleggarar m.m. 50.890

123. Spesialistar i pedagogikk 50.860

124. Ernæringsfysiologar 50.650

125. Rekneskapsførarar 50.430

126. Brannkonstablar 50.360

127. Skiftekonduktørar m.m. 50.280

128. Tekniske teiknarar 50.270

129. Høgare saksbehandlarar i offentleg og privat verksemd 50.130

130. Spesialsjukepleiarar 50.110

131. Nett- og multimediautviklarar 49.960

132. Prosessoperatørar (mineralprossesering) 49.900

133. Konduktørar 49.870

134. Takstmenn 49.820

135. Lektorar m.m. (vidaregåande skule) 49.730

136. Varehandelssjefar 49.360

137. Hotellsjefar 48.930

138. Sjefssekretærar 48.250

139. Arbeidsleiarar, industri 48.140

140. Yrkesdykkarar 47.990

141. Dirigentar, komponistar, musikarar og songarar 47.970

142. Speditørar og befraktarar 47.890

143. Andre lærarar 47.870

144. Personalkontormedarbeidarar 47.850

145. Automatikarar 47.360

146. Kontrolloperatørar innan metallproduksjon 47.150

147. Grafiske- og multimediadesignarar 46.890

148. Befal med sersjantgrad 46.810

149. Sjukepleiarar 46.810

150. Skogteknikarar 46.750

151. Optikarar 46.330

152. Yrkesfaglærarar 46.310

153. Brukarstøtte, IKT 46.270

154. Grunnskulelærarar 46.220

155. Teknikarar innan radio og tv 45.910

156. Agroteknikarar 45.830

157. Vernepleiarar 45.550

158. Spesiallærarar/spesialpedagogar 45.510

159. Logistikkmedarbeidarar 45.460

160. Andre yrke innan estetiske fag 45.330

161. Andre musikklærarar 45.240

162. Lønningsmedarbeidarar 45.180

163. Arkivarar og kuratorar 45.170

164. Protese- og tannteknikarar 45.150

165. Idrettsutøvarar 45.100

166. Presisjonsinstrumentmakarar og -reparatørar 44.930

167. Radiografar m.m. 44.840

168. Operatørar innan kjemisk industri 44.830

169. Rådgivarar/forskarar, humanistiske fag 44.790

170. Dataregistrerarar 44.600

171. Kjøreskulelærarar 44.460

172. Rådgivarar innan sosiale fagfelt 44.410

173. Rekneskapsmedarbeidarar 44.330

174. Kuldemontørar m.m. 43.930

175. Skodespelarar 43.900

176. Riggarar og spleisarar 43.890

177. Forsikrings- og finansmedarbeidarar 43.870

178. Kran- og heisførarar m.m. 43.760

179. Begravelsesbyrå- og krematoriearbeidarar 43.350

180. Ambulansepersonell 43.230

181. Advokatsekretær 43.210

182. Fyrkjele- og turbinoperatørar 43.190

183. Fotografar og filmfotografar 43.130

184. Bioingeniørar 43.100

185. Reseptarar 43.060

186. Fysioterapeutar 43.040

187. Koreografar og dansarar 43.030

188. Andre utøvande kunstneriske yrke 43.030

189. Dekks- og maskinmannskap (skip) 43.010

190. Skulptørar, kunstmålarar og andre biletkunstnarar 42.950

191. Serviceelektronikarar 42.930

192. Omsettarar, tolkar m.m. 42.800

193. Miljøarbeidarar innan sosiale fagfelt 42.780

194. Audiografar og logopedar 42.770

195. Bibliotekarar og andre informasjonsarbeidarar 42.680

196. Torghandlarar 42.630

197. Andre yrke innan offentleg forvalting 42.450

198. Fengselsbetentar 42.310

199. Anleggsmaskin- og industrimekanikarar 42.300

200. Teknikarar innan telekom 42.250

201. Energimontørar 42.240

202. Yrke innan alternativ medisin 42.190

203. Arbeidsformidlarar 42.160

204. Bergfagarbeidarar 41.970

205. Ergoterapeutar 41.910

206. Andre språklærarar 41.880

207. Tollarar 41.870

208. Elektrikarar 41.870

209. Trenarar og idrettsdommarar 41.840

210. Transportfunksjonærar 41.800

211. Tannpleiarar 41.790

212. Restaurantsjefar 41.780

213. Interiørdesignarar og dekoratørar 41.630

214. Bioteknikarar (ikkje-medisinske laboratorium) 41.550

215. Inkassomedarbeidarar m.m. 41.520

216. Andre helseyrke 41.390

217. Arkivassistentar 41.310

218. Betongarbeidarar 41.240

219. Desinfeksjonsarbeidarar og skadedyrnedkjemparar 41.220

220. Førskulelærarar 41.160

221. Skattefunksjonærar 41.110

222. Rørleggarar og VVS-montørar 41.110

223. Verktøymaker, låsesmeder m.m. 41.100

224. Anleggsmaskinførarar 40.950

225. Dørseljarar 40.770

226. Hushaldarar 40.430

227. Helsefagarbeidarar 40.240

228. Førtrykkarar 39.960

229. Religiøse yrke 39.950

230. Butikkavdelingssjefar 39.900

231. Kontormedarbeidarar 39.880

232. Steinhoggarar m.m. 39.760

233. Reisebyråmedarbeidarar m.m. 39.730

234. Andre opplysningsmedarbeidarar 39.730

235. Montørar av mekaniske produkt 39.640

236. Sveisarar 39.630

237. Montørar av elektriske og elektroniske produkt 39.620

238. Pakke-, tappe- og etikettmaskinoperatørar 39.450

239. Støparar 39.360

240. Lagermedarbeidarar og material-forvaltarar 39.120

241. Saksbehandlarar innan sosiale ytingar 39.070

242. Tekniske konservatorar 39.040

243. Operatørar innan metallurgiske prosessfag 38.900

244. Andre lærarar i estetiske fag 38.740

245. Andre personlege tenesteytarar 38.720

246. Isolatørar m.m. 38.680

247. Vaktmeistrar 38.670

248. Kundebehandlarar, bank og postkontor 38.620

249. Kundesentermedarbeidarar 38.620

250. Demonstrasjonsseljarar 38.600

251. Golv- og flisleggarar 38.400

252. Operatørar innan produksjon av betong m.m. 38.360

253. Taktekkarar 38.330

254. Reinhaldsleiarar i verksemder 38.320

255. Smedar 38.280

256. Koppar- og blekkslagarar 38.260

257. Metalldreiarar m.m. 38.250

258. Murarar 38.180

259. Telefon- og nettseljarar 38.170

260. Informasjonsskrankemedarbeidarar 38.080

261. Operatørar innan produksjon av gummiprodukt 38.050

262. Skinnarbeidarar og garvarar 38.020

263. Platearbeidarar 37.950

264. Overflatebehandlarar og lakkerarar 37.930

265. Billettseljarar 37.880

266. Trykkarar 37.830

267. Sjefskokkar 37.810

268. Fangstfolk 37.750

269. Bibliotekassistentar 37.630

270. Bilmekanikarar 37.580

271. Glassarbeidarar 37.570

272. Feiarar, fasadereinhaldarar m.m. 37.570

273. Lastebil- og trailersjåførar 37.540

274. Skreddarar, buntmakarar m.m. 37.410

275. Operatørar innan glas- og keramisk produksjon 37.390

276. Hjelpearbeidarar i anlegg 37.340

277. Møbeltapetserarar m.m. 37.330

278. Andre byggingsarbeidarar 37.190

279. Truckførarar 37.070

280. Jordbruks- og skogbruksmaskinførarar 37.050

281. Andre hjelpearbeidarar i industri 36.950

282. Eigar av kiosk/liten butikk 36.900

283. Gull- og sølvsmedar, gravørar m.m. 36.900

284. Andre salsmedarbeidarar 36.890

285. Operatørar innan plastprodukt 36.840

286. Tømrarar og snikkarar 36.830

287. Flyvertar, båtvertar m.m. 36.730

288. Bussjåførar og trikkeførarar 36.690

289. Målarar og byggtapetserarar 36.630

290. Sentralbordoperatørar 36.530

291. Vektarar 36.440

292. Andre kunsthandverkarar 36.370

293. Operatørar innan treforedling 36.340

294. Operatørar innan tekstilproduksjon m.m. 36.260

295. Renovasjonsarbeidarar 36.250

296. Resepsjonistar (ikkje hotell) 36.230

297. Postbod og postsorterarar 36.190

298. Operatørar innan næringsmiddelproduksjon 36.070

299. Andre pleiemedarbeidarar 35.930

300. Tele- og IKT-installatørar 35.930

301. Laste- og lossearbeidarar 35.920

302. Sports- og aktivitetsinstruktørar 35.880

303. Slaktarar, fiskehandlarar m.m.35.870

304. Måleravlesarar m.m.. 35.830

305. Helsesekretærar 35.680

306. Møbelsnekkarar 35.680

307. Handpakkarar m.m. 35.670

308. Operatørar innan trelastproduksjon 35.140

309. Bakarar, konditorar m.m. 35.020

310. Skogbrukarar 34.770

311. Reklamedistributørar m.m. 34.730

312. Heimehjelparar 34.540

313. Vevarar, strikkarar m.m. (innan husflidsproduksjon) 34.240

314. Kokkar 34.200

315. Operatørar innan papirprodukt 34.200

316. Bil-, drosje- og varebilførarar 33.980

317. Gjenvinningsarbeidarar 33.910

318. Hjelpearbeidarar i bygg 33.780

319. Industrisyarar 33.620

320. Kosmetologar m.m. 33.480

321. Innbindarar m.m. 33.180

322. Spinne- og nøstemaskinoperatørar 33.150

323. Altmoglegmann 33.120

324. Reinhaldarar i verksemder 33.080

325. Barnehage- og skulefritidsassistentar m.m. 32.920

326. Andre tryggleiksarbeidarar 32.810

327. Skuleassistentar 32.780

328. Butikkmedarbeidarar 32.540

329. Dyrepleiarar 32.500

330. Reiseleiarar og guidar 32.500

331. Sykkelreparatørar m.m. 32.270

332. Renseri- og vaskerimaskinoperatørar 32.150

333. Bod m.m. 32.040

334. Bilvaskarar 31.940

335. Korn- og grønnsaksprodusentar 31.920

336. Andre handverkarar 31.920

337. Varepåfyllarar 31.780

338. Reinhaldarar i private heimar 31.650

339. Bingovertar, bookmakarar m.m. 31.310

340. Andre hjelpearbeidarar 31.250

341. Frisørar 31.200

342. Hjelpearbeidarar i gartneri m.m. 31.130

343. Dyrepassarar og – trenarar m.m. 30.830

344. Servicemedarbeidarar (bensinstasjon) 30.820

345. Hotellresepsjonistar 30.550

346. Melke- og husdyrprodusentar 30.090

347. Intervjuarar 30.050

348. Kjøkkenassistentar 29.970

349. Bartendarar 29.820

350. Servitørar 29.800

351. Plante- og husdyrprodusentar (kombinasjonsbruk) 29.000

352. Gatekjøken- og kafémedarbeidarar m.m. 28.980

353. Hjelpearbeidarar i kombinasjonsbruk 28.170

354. Gateseljarar, mat 26.860

355. Hjelpearbeidarar i nyttevekstproduksjon 26.830

356. Hjelpearbeidarar i husdyrproduksjon 26.230

Det er sjølvsagt mange fleire yrker enn desse som finst, men SSB har ikkje oppgjeve gjennomsnittsløna for desse. Dette fordi det er så få som har desse yrkene.

Oppdatert: tysdag 17. november 2020 10.05

LES OGSÅ

ANNONSE