ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Unge funksjonshemmede

Tema: Unge funksjonshemmede

Overraska over negative haldningar til funksjonshemma i Noreg

– Da eg vart med på prosjektet og skulle reise til Noreg tenkte eg at vi skulle lære korleis ein kan løyse inkludering på ein...

– Me treng fleire lærarar med spesialpedagogisk kompetanse

– Det er soleklart at me treng fleire lærarar med spesialpedagogisk kompetanse. Det tek lang tid før denne kompetansen kjem elevane til nytte, og...

Skeive funksjonshemma med eiga flåte i prideparaden

– Skeive ungdommar med funksjonsnedsettingar er ein dobbelminoritet som lenge har vore oversett, seier generalsekretær i Unge funksjonshemma, Synne Lerhol, i ei pressemelding. Organisasjonane Norges...

Noreg får FN-kritikk for ekskluderande undervising

Barnekomiteen har nyleg vurdert korleis Noreg oppfyller forpliktingane i Barnekonvensjonen. Tilrådingane kom i førre veke. Komiteen rettar kritikk mot undervisinga til elevar med funksjonsnedsettingar...

64 prosent fullfører ikkje vidaregåande

– Eg var 16 då eg hadde mitt første møte med NAV. Då fekk eg beskjed om at dei rekna med eg ville bli...

Vil fjerne lovfesta rett til spesialundervisning

I februar 2017 vart det på oppdrag frå frå Kunnskapsdepartementet oppretta ei gruppe som skulle vurdere tilbodet til barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging i barnehage, grunnskole og videregåande opplæring. Bakgrunnen var...

Mange med nedsett funksjonsevne vert mobba

– Når det gjeld tal på funksjonshemma som vert mobba, har me ikkje tal for heile gruppa, men me veit at funksjonshemma elevar mobbast meir...

Medelevar kopla hjula av rullestolen hennar

Den positive og skuleflinke jenta frå Voss har hatt det tøft. Sofie føler at mobbinga alltid har vore der. Allereie i barnehagen merka ho at...

Overgangen til vaksenavdeling var kaotisk

– Overgangen gjorde at eg vart dårlegare, rett og slett. Alt vart veldig usikkert, og eg visste ikkje kor eg skulle ta kontakt for kvart enkelt problem....

Skal betre overgangen frå ung til vaksen pasient

– Vi er veldig glade for at helseministeren no lyttar til brukarane og fagmiljøa, seier generalsekretær i Unge funksjonshemma, Synne Lerhol. No har nemleg Helse-...
ANNONSE

MEIR OM Helse

MEST LESE