ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Unge funksjonshemmede

Tema: Unge funksjonshemmede

– Alle kan bli forelska – og alle har ein seksuell identitet

– Me ville laga fotoutstillinga Jeg elsker for å vise at unge med funksjonsnedsettingar og kroniske sjukdomar har ein seksualitet pa linje med alle. Dét...

Dansaren Maria har cerebral parese

– Om ein person har ei synleg funksjonsnedsetting er det det første ein ser – diverre. For oss er det slik at folk ikkje...

Mykje hatprat mot funksjonshemma

Ein ny studie viser at 36 prosent av dei funksjonshemma her i landet har opplevd ei eller fleire former for krenkjande ytringar. 32 prosent...

– Regjeringa bommar på unge utanfor arbeidslivet

I dag tysdag 18. oktober er det høyring i Arbeids- og sosialkomiteen om statsbudsjettet. I budsjettet legg regjeringa fram ei ungdomssatsing på 30 millionar...

– Hårreisande lite til helsesøstrer

– Barn og unge har ikkje eit reelt lågterskeltilbod i helsetenesta i dag. For å gje ungdommane eit godt tilbod må regjeringa auke løyvingane...

Slaktar forslag om kutt i arbeidsavklaring

Fredag presenterte arbeidsminister Anniken Hauglie (H) fleire forslag om innstramming i ordninga med arbeidsavklaringspengar. Om forslaga går gjennom, skal det bli vanskelegare å få...

– Fullstendig ansvarslaust

Ingen fylke fyller minstenorma for helsesøster som er laga av Helsedirektoratet. Det betyr at ungdoms- og vidaregåande elevar landet over står utan eit godt...

Vil ha ungdomsråd på sjukehusa

– Det er dei unge som veit kor skoen trykker og veit kva dei treng. Difor må vi lytte til dei, Skal ungdomen ta ansvar...

– Overser dei som står bak i jobbkøen

«Eit budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling,» har regjeringa kalla forslaget til statsbudsjett for 2016 Her har dei mellom anna sett av pengar til 4000...

Døve Andreas måtte ta vaskejobbar

Hadde det ikkje vore for høyrslehemminga, hadde det nok ikkje teke ti år før IKT-utdanna Andreas Skogstad fann jobb. Han er ein av mange...
ANNONSE

MEIR OM Arbeidsliv

MEST LESE