ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Ungdata

Tema: Ungdata

Ny undersøking: Stadig fleire mistrivst på skulen

Det er Oslomet og forskingsinstituttet NOVA som står bak undersøkinga, som blir lansert måndag under Arendalsuka. Hovudkonklusjonen er at dei fleste har det bra. Men mange...

Forskar bekymra over stadig fleire misfornøgde elevar i norske skular

– Den generelle trivselen i norsk skule er høg. Men når vi samanliknar svaret til elevane og ser utviklinga over tid, gir dette eit...

Fire av ti jenter på vidaregåande har opplevd seksuell trakassering

40 prosent av alle jentene på vidaregåande skule har det siste året vorte utsett for uønskt seksuell merksemd eller trakassering. For gutar er tilsvarande tal...

Små forskjellar mellom bygdeungdom og byungdom: – Overraskande

– Sidan rammene rundt ungdomslivet kan vere forskjellige i distriktet og i sentrale strok, så er det overraskande at det er så mange likskapstrekk,...

Fleire ungdommar trur cannabis er lovleg, ifølgje politiet

– Mange ungdommar trur at stoffet er lovleg i bruk. Dei blir svært overraska når vi fortel det motsette, seier Torbjørn Trommestad som leier...

Stadig færre ungdommar trivst på skulen

Den årlege undersøkinga av korleis det står til med norsk ungdom viser at dei i all hovudsak har det bra. I fleire år har forskarar...

Rapport: Valden aukar blant tenåringsjenter

Oslo politidistrikt og Oslo kommune la nyleg fram Salto-rapporten for 2018, som viser utviklinga i barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo, skriv Aftenposten. Der kjem fram det...

Ungdom har mindre sex

– Samstundes som kulturen er hyperseksuell og all verdas porno er eit tastetrykk unna, er fysisk intimitet i tilbakegang. Det er uttrykk for ein...

Ungdata: – Det er ikkje så jævleg som me skal ha det til

– Det er mykje stress. Det er veldig mykje å gjere, seier Jakob Norbakken (18), elev ved Edvard Munch Vidaregåande. Saman med resten av gjengen frå tredjeklasse...

Skjermbruk blant unge fortset å auke

Sidan forskarane i 2015 begynte å undersøkje kor mykje fritid unge brukar framfor skjermen, har dei registrert ein markant auke, skriv Klassekampen. På tre år...
ANNONSE

MEIR OM Ungdata

MEST LESE