ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Uio

Tema: uio

Studentar vel bort norskfaget – klarte ikkje fylle studieplassane

I 2022 var det færre førstevalsøkjarar enn studieplassar til lektorprogrammet i nordisk både ved NTNU og Universitetet i Bergen, skriv Khrono. Totalt var det 51 søkjarar...

Dropp Netflix og et vegetarisk – her er sparetipsa frå studentar

Studiestøtta står meir eller mindre i ro, sjølv om prisane elles i samfunnet aukar. Her kan du lese intervjuet med tre studentar om korleis...

Borten Moe erklært uønskt ved universitet: – Pubertal uttrykksform

Årsaka til at forskings- og høgare utdanningsministeren er erklært uønsket er mellom anna at studentane ikkje kjenner seg prioritert. – Dette synest eg er ein...

Ola Borten Moe er erklært uønskt ved UiO

Torsdag kveld vedtok Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo ein resolusjon om at høgare utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) er uønskt. Resolusjonen trer i kraft...

Unge veit ikkje kva dei skal gjere viss venner blir radikaliserte

Det viser ein ny studie frå Senter for ekstremismeforsking ved Universitetet i Oslo. Av dei spurde ungdommane svarer 48,9 prosent at dei ikkje veit kvar dei skal...

Muslimsk student i Noreg: – Det kan vere litt utfordrande

– Nokre gonger kan det vere ulike professorar og lærarar, legar og så vidare, som kan få deg til å verke litt dum da, fordi...

Eitt år sidan Klimasøksmålet: dette er nytt i klimajussen

Det er omtrent eitt år sidan Høgsterett sette punktum for reisa til Klimasøksmålet i det norske rettssystemet. Miljøorganisasjonane Natur og Ungdom og Greenpeace tapte...

Sigrid (26) sa frå seg studieplass og Piniel (21) droppar førelesingar i protest

– Eg hadde inntrykk av UiO som ein litt sånn urgamal stad, så eg valde å ikkje starte då eg sette meg inn i...

NTNU toppar lista over Noregs største studiestader

Den største studiestaden i Noreg er Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet (NTNU) med 41.900 studentar hausten 2020. Det betyr at 14 prosent av alle norske studentar...

Språkdirektøren om nynorskhaldningar i jusutdanninga: – Heilt uakseptabelt

– Etter å ha byrja på universitetet har eg opplevd det eg vil kalle eit haldningsproblem med omsyn til nynorsk, skreiv Solveig Brunvoll nyleg...
ANNONSE

MEIR OM Nynorsk

MEST LESE