ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema UDI

Tema: UDI

«Skal det bli lov å diskriminere barn?»

FNs barnekonvensjon gjeld for alle barn. Uansett. Men slik er det ikkje for ei sårbar gruppe barn i Noreg. Deira rettar har lenge blitt...

Noreg opnar for dobbelt statsborgarskap frå nyttår

Samtidig må ikkje lenger utanlandske statsborgarar seie frå seg det opphavlege statsborgarskapet sitt for å bli norske borgarar. – Når vi opnar for dobbelt statsborgarskap,...

443 barn er forsvunne i Noreg

Heile 443 av 913 asylbarn som har fått mellombels opphald i Noreg har forsvunne, ifølgje ein ny rapport utarbeidd av NOAS, Redd Barna og...

UDI legg ned 17 asylmottak over heile landet

– Bakgrunnen for det er at UDI har altfor mykje ledig kapasitet. Det har samanheng med at det i 2015 kom det over 31.000...

Ber kommunane ta imot færre flyktningar

Først publisert i Porten.no. Lærdal: – Situasjonen i november i fjor var prega av eit stort tal på asylsøkjarar og usikkerheit rundt kor mange som ville...

Frustrert over firkanta regelverk

Ho har budd i Noreg heile livet, har gått på skule her, snakkar og skriv flytande norsk, og har jobba for kommunen. Men ho...

Ventar opptil 60.000 asylsøkjarar i år

I år trur UDI det kan komme opp mot 50.000-60.000 søkjarar. Over halvparten av søkjarane i fjor kom i oktober og november, opplyser direktør Frode...

Fleire flyktningar kryssar russargrensa

Talet på flyktningar som kjem frå Russland til grensekontrollen Storskog i Finnmark, har auka kraftig. I fjor registrerte ein 12 flyktningar som kom denne vegen....

680 avviste asylsøkjarar reiser frivillig heim

Informasjonskampanjen starta 13. juli. – Vi har allereie merka stor pågang på nettsidene våre, trafikken har auka med over 200 prosent. Det viser at kampanjen...

Kjempar for å henta familien

Artikkelen var først hos Avisa Nordhordland – Vi anar ikkje når svaret kjem. Ventinga og saknet gjer meg sliten og sjuk. Det seier den djupt fortvila...
ANNONSE

MEIR OM innvandring

MEST LESE