ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Teknologi

Tema: Teknologi

Tekstroboten ChatGPT: – Ei gåve både for «dei snille» og «dei slemme»

Sidan lanseringa i slutten av november i fjor, har ChatGPT – ein språkrobot med kunstig intelligens (KI) – underhalde og imponert mange med evna si til å...

Norsk idrett set strøyming av breiddeidrett på pause etter MyGame-bråket

Det opplyser dei involverte forbunda i ei felles pressemelding. – Idretten ønskjer å vere heilt trygge på at strøyming av breiddeidretten i aldersbestemte klassar skjer...

– Vi treng desperat reguleringar av kunstig intelligens

Tilhengjarane av kunstig intelligens meiner teknologien vil revolusjonere kvardagen vår. Kritikarane vil ikkje la maskiner ta avgjerder som endrar folks liv. Den britiske ordboka Oxford...

Forbund om MyGame-kontrovers: – Må ta det på alvor

Det er forbunda innan fotball, handball, volleyball, bandy, basket og ishockey som har inngått avtalar om å strøyme kampar i breiddeidretten og for ungdom...

«At ein robot no kan erstatte lærarane sine roller og elevane si eiga læring bekymrar meg»

Dette er eit meiningsinnlegg som gjev uttrykk for skribenten sine meiningar. Kvifor vere skeptisk til eit hjelpemiddel som vil løfte norskfaget? spør Ragnhild Thielemann. Ho...

Universitet tek kunstig intelligens-grep – tilbake til penn og papir

Dei åtte australske universiteta som høyrer til Group of Eight har no varsla at dei tek grep før årets karaktervurdering. Det melder The Guardian. Dei er...

Cyberåtak mot Noreg – er vi godt nok sikra?

Saka er ein del av NUPI Skole sin artikkelserie Hvor hender det? og er omsett og gitt att med løyve. Berre tenk på kor...

Lærarar fortvilar over ny kunstig intelligens

Den kunstige intelligens-teknologien «ChatGPT» vart sleppt av selskapet Open AI sist veke og er alt teken i bruk av norske elevar. Dataprogrammet kan gjere...

Diamantstøv og speglar i verdsrommet: Kan desse løysingane vere med på å redde klimaet?

Denne saka stod først i Framtida Junior si temautgåve om klima. Der kan du òg lese om kva Ella (12) ville gjort om ho...

Har laga VR-briller som drep deg på ekte dersom du døyr i eit spel

Oppfinnar Palmer Luckey har laga eit sett VR-briller som verkeleg legg opp til spenning når du speler. Det ser ut som eit ganske vanleg sett...
ANNONSE

MEIR OM Gaming

MEST LESE