ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema SV

Tema: SV

Programkomiteen til SV føreslår gratis psykisk helsehjelp for alle under 25 år

– Dette vil bli eit lågterskeltilbod som vil gjere det lettare for folk å kome over i lågterskelbehandling. I dag er ventetidene lange og...

SV vil fjerne Bustadsparing for ungdom (BSU)

– BSU er ei urettferdig ordning. Det er fint å spare, men BSU påskjønar unge som allereie er rike nok til å kunne spare,...

Høgre føreslår fråværsgrense i ungdomsskulen

– No snakkar dei berre om fråvær og nemner ikkje fråfall lenger. Høgre må gå i seg sjølv og lese den rapporten ein gong...

Ungdomspartia og Press jublar for vedtak mot retusjert reklame

– Det er veldig veldig bra. Da vi leverte forslaget, trudde eg aldri vi skulle få gjennomslag for nokon ting, sa ein glad Freddy...

SV og Raudt foreslår #metoo-tiltak

Raudt framja forslag om sju tiltak for Stortinget i førre veke, medan SV legg fram sitt forslag denne veka, ifølgje Klassekampen. – Metoo-kampanjen viser at...

Slik vil SV få bukt med seksuell trakassering i kulturlivet

I sitt alternative statsbudsjett for 2018, føreslår SV å styrka Skodespelar- og dansaralliansen, som gir skodespelarar og dansarar utan fast tilsetting løn og sosiale...

Samisk jubel etter fleirtal for sannheitskommisjon om fornorsking

Onsdag kveld blei det kjent at Aps stortingsgruppe samrøystes støttar SVs forslag om å opprette ein sannheitskommisjon som skal granske fornorskingspolitikken som samane og...

Fekk Heikki Holmås i vervepremie

Saka var først publisert hjå Porten.no. Sogndal Sosialistisk Ungdom er det av ungdomslaga til SV som har hatt størst prosentvis auke i medlemstalet det siste...

Don’t drag us «Downs»

Vanlegvis orkar eg ikkje å ta meg tid til å gje slike lesarbrev som dette merksemd, men dette toppar kaka. Eg blir rett og...

Vil ha klimarekneskap i kommunane

Vi spurde ungdomskandiatane til partia kva som er den største utfordringa knytt til klima i Sogn og Fjordane. Engebøsaka kjem høgt opp på lista...
ANNONSE

MEIR OM Glokalt klimaval

MEST LESE