ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Studentsamskipnad

Tema: studentsamskipnad

Åtte studentsamskipnader får 400 millionar til å byggje studentbustader

– I år aukar vi innsatsen særleg i Nord-Noreg, men også studentbustadprosjekt i sør, aust og vest får store tilskot denne gongen, seier forskings-...

Mange tusen studentar står i bustadkø – men nokre stader er det enno ledig

Måndag 2. august var det 4487 studentar i Oslo på venteliste for studentbustad til semesterstart. – Det er litt fleire på venteliste enn i fjor,...

Studentar får 40 millionar kroner til lågterskeltilbod

– Dette er pengar som skal komme studentane til gode. Ein god studiestart er utruleg viktig for å få nye venner og eit sosialt...

Studentsamskipnadene får 10 millionar til sosiale tiltak for studentar

– Vi legg bak oss eit år med avstand, karantene for nokre og einsemd for mange. Det har naturleg nok gjort det krevjande å...
ANNONSE

MEIR OM Høgare utdanning

MEST LESE