Regjeringa gir 413 millionar kroner til åtte studentsamskipnader til bygging av 1.130 nye studentbustader, og ein tredel skal byggjast i Nord-Noreg.
NPK-NTB
NPK-NTB

– I år aukar vi innsatsen særleg i Nord-Noreg, men også studentbustadprosjekt i sør, aust og vest får store tilskot denne gongen, seier forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i ei pressemelding.

15 byggjeprosjekt fordelte på åtte studentsamskipnader, får pengar. Studentsamskipnadene søkte om tilskot til 1.664 hybelleilegheiter, men får tilskot til 1.130.

Forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) aukar innsatsen med nye studentbustader. Foto: Torstein Bøe / NTB / NPK

Flest i Nord-Noreg

Nordland og Troms og Finnmark får dei største tilskota i år. Noregs arktiske studentsamskipnad får 76 millionar kroner til 200 nye hybelleilegheiter i Tromsø.

Andre store byggjeprosjekt som får støtte er eit nybygg med 120 hyblar i Elverum, 82 hyblar på Stord og 77 hyblar i Bergen.


Ådne Bakken (20) fekk ikkje studentbustad, og måtte finne husrom privat, medan Merita Fjetland er bustadaktivist i aktivistkollektivet Reduser husleiga. Begge foto: Privat. Kollasj: Framtida.no
Oppdatert: torsdag 24. mars 2022 13.00

LES OGSÅ

ANNONSE