Meiner studentsamskipnadane er for trege med tilbakebetaling til studentar

Nynorsk Pressekontor
Publisert

– Samskipnadene bør ta eit større ansvar, seier administrerande direktør Kristin Vinje i Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga) til Khrono.

Også Norsk studentorganisasjon (NSO) meiner samskipnadene informerer for dårleg og gjer for lite for å rydde opp.

Samskipnadene har vist til at lova ikkje pålegg dei å betale ut rentene uoppmoda. Nokut fører mellom anna økonomisk tilsyn med samskipnadene. Men Kristin Vinje understrekar at dei ikkje har grunnlag for å noko å gjere ta affære overfor samskipnadene i akkurat denne saka.


Illustrasjonsfoto studentsamskipnad: Hanne E. Holst / Studentsamskipnaden i Oslo