ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Språk

Tema: språk

Språk på liv og død

Ytringa var først publisert på nettsidene til Aasen-tunet. Gjennom språket kan me kommunisera, noko som vil seia at me har ei felles forståing av det...

Vil ha nynorsk i Midt-Gudbrandsdalen

– Det meiner vi er heilt naturleg. Det er sjølvsagt for tidleg å seie korleis folkerøystinga går, men viss det blir ein ny kommune,...

Musikk gir babyar betre språk

Både språk og musikk har klare rytmar og mønster som vi følgjer med på for å forstå orda og musikken. Ei amerikansk forskargruppe ønskte...

Her er dei første språkkommunane

Utdanningsdirektoratet har no peika ut 27 kommunar og fylkeskommunar i rundt om i heile landet som skal ha status som språkkommunar. Sogn og Fjordane og...

Manglar materiell på nynorsk

– Vi har omsett bøkene til nynorsk, men vi har ikkje pengar til å kvalitetssikra omsetjinga vi har gjort og til å trykkja bøkene,...

Lærer norsk med ny super-metode

Med såkalla suggestopedi eller Lozanov-metoden har det vist seg at utlendingar kan læra mykje norsk etter berre nokre veker. Det gjeld både folk med...

Lokalpolitikarar får opplæring på nynorsk

Fram til no har læringsmateriellet berre vore tilgjengeleg på bokmål, og dette har vore ei kjelde til frustrasjon i mange nynorskkommunar, ifølgje Landssamanslutninga av...

Festspela feirar morsmålet

Hovudarenaen for Festspela torsdag 23. til søndag 26. juni er som vanleg Ivar Aasen-tunet, men det blir mange arrangement rundt om i Ørsta og...

«Språk er makt – og maktmisbruk?»

Innlegget var først publisert på bloggen Klinge på tinget. Språket vårt, som vi uttrykkjer kjærleik og humor med, kan også nyttast som ufint maktmiddel. Slik...

Engasjert i målsaka

– Året som leiar har berre gjort meg endå meir engasjert i målsaka, og eg ser fram til å leie organisasjonen og vere med...
ANNONSE

MEIR OM Norsk Målungdom

MEST LESE