ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Språk

Tema: språk

Lærer norsk med ny super-metode

Med såkalla suggestopedi eller Lozanov-metoden har det vist seg at utlendingar kan læra mykje norsk etter berre nokre veker. Det gjeld både folk med...

Lokalpolitikarar får opplæring på nynorsk

Fram til no har læringsmateriellet berre vore tilgjengeleg på bokmål, og dette har vore ei kjelde til frustrasjon i mange nynorskkommunar, ifølgje Landssamanslutninga av...

Festspela feirar morsmålet

Hovudarenaen for Festspela torsdag 23. til søndag 26. juni er som vanleg Ivar Aasen-tunet, men det blir mange arrangement rundt om i Ørsta og...

«Språk er makt – og maktmisbruk?»

Innlegget var først publisert på bloggen Klinge på tinget. Språket vårt, som vi uttrykkjer kjærleik og humor med, kan også nyttast som ufint maktmiddel. Slik...

Engasjert i målsaka

– Året som leiar har berre gjort meg endå meir engasjert i målsaka, og eg ser fram til å leie organisasjonen og vere med...

Påskegodt for språkelskarar

– Myten om at det norske språket er ordfattig, bør no for alltid vera motbevist, slår hovudredaktør Oddrun Grønvik ved Universitetet i Oslo fast. Ordboka...

Trump snakkar som ein 12-åring

Dei fremste kandidatane til å bli den neste presidenten i USA bruker ord og grammatikk som om dei var skuleborn, viser ein ny studie. Forskarar...

333 173 grunnar til å elske norsk

I dag møtest språkfolk og ordbokfolk frå heile Europa i Oslo for å feire ei av dei største vitskaplege ordbøkene i verda. Norsk Ordbok...

Engelsk på helsa laus

Undersøkinga, som er gjort av Språkrådet, viser at bruken av engelsk aukar risikoen for uheldige hendingar, både i industrien og i bygg- og anleggsverksemd,...

Smartare av nynorsk

Ytringa var først publisert på Ivar Aasen-tunet sine nettsider. Det er relativt stor semje om at fleirspråklege born blir smartare enn einspråklege. Men er det...
ANNONSE

MEIR OM Nynorsk

MEST LESE