ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Språk

Tema: språk

Norske ordbøker i fare

Språkrådet slår alarm om at dei norske ordbøkene, med 134.000 daglege søk, står i fare for å forsvinne. Dei to leksikografane som jobbar med...

Dialektar i engelskens land

Språk – og morsmål spesielt – er hovudsakeleg to ting. Fyrst og fremst er det eit verktøy. Heile Noregs finne, Sanna Sarromaa, er ein...

Fire mytar om norsk

Kronikken var først i Morgenbladet. Alle bruker språket, og mange liker å meine noko om det – særleg om språkendringar og kva som er korrekt,...

Orda er for alle

Innlegget var først hos Ivar Aasen-tunet «Dette er ikkje meg.» Eg har stått i mange prøverom med denne tanken. Gjerne i finare butikkar i eit...

Prekær du bælbra?

I boka «250 slengerær» har østfoldingen og målmannen Magne Aasbrenn gått Østfold-dialekten i saumane – noko han også har gjort i Fredriksstad Blad gjennom...

Med eit mål for auget

– Eg var eit inaktivt medlem av Målungdommen gjennom heile vidaregåande, fortel ørstingen Synnøve Marie Sætre (24). Ho melde seg først inn i 2006,...

No me skriver norsk

Saka var først i Under Dusken, og er omsett til nynorsk av Framtida.no Romanen «Alle utlendinger har lukka gardiner» skrive av tjue år gamle Maria...

Finske elevar skal framleis lære svensk

Eit stort fleirtal stemte ned forslaget, som var fremma som eit såkalla innbyggjarinitiativ med 50.000 underskrifter. LES OGSÅ: Finsk språkuvilje – om den merkelege språksituasjonen...

Er språka lukkelege?

Det skriv Forskning.no. Eit forskarteam ved University of Vermont har konkludert med at språka jamt over er «lukkelege», basert på at storparten av orda...

Kva om du ikkje hadde talespråk?

Innlegget var først hos Ivar Aasen-tunet Korleis skulle du då ha formidla kjenslene dine, utover det å vere nøgd eller misnøgd. Korleis ville du ha...
ANNONSE

MEIR OM språk

MEST LESE