ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Språk

Tema: språk

– Eksotisk og veldig smart

For eit par år sidan la 18-åringen om til halling på heiltid. Då gjorde han det så breitt han kunne, dei are for dei...

Språkfest i nynorske fotefar

Allereie 2. januar går startskotet for Språkåret 2013, med ei markering av at det er hundre år sidan den første framsyninga til Det Norske...

Tjukkare med dårleg norsk

I ein studie som skal publiserast i januar meiner norske forskarar å sjå ein samanheng mellom dårlege språkkunnskapar og høgare kroppsmasseindeks, skriv Forskning.no. Rapporten omfattar...

Ein grimsting med nakkolepsi

Desember er som kjent først og fremst ei fin tid for alle som liker slaps, Jesus og Rein Alexander, gjerne i kombinasjon. Men desember...

Lærer oss dansk og svensk

Den danske skodespelaren Ghita Nørby er tildelt Nordens språkpris 2012. I grunngjevinga seier juryen mellom anna at prisvinnaren har gjeve det danske språket ei tydeleg...

Banning fungerer ikkje lenger

Banneord har florert i alle kulturar, til alle tider.  Men banneord er ikkje lenger banneord viss ingen løftar på augebryna av dei, og det er...

Årets ord: å nave

Språkrådet og nyordsforskar ved Noregs handelshøgskole (NHH), Gisle Andersen, har kåra årets nyord. – Mange hugsar nok ordskiftet om skuleungdom som tek seg eit friår...

Eit forsvar for knotarane

Engasjement mitt for nynorsken tok fyr ein gong på ungdomsskulen. Før det hadde eg knapt noka formeining i det heile om kva nynorsk var....

Frontar Språkåret med eigen portal

Om éin knapp månad opnar Språkåret 2013, men allereie no kan språkinteresserte bu seg på dei komande arrangementa neste år, leggje inn eigne arrangement...

Kvitrar ulovleg

Resultatet av Framtida si oppteljing av dei ulike departementa sin språkbruk på Twitter, viste at berre Kommunal- og regionaldepartementet kvitra i tråd med mållova. – Alvorleg I...
ANNONSE

MEIR OM facebook

MEST LESE