ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Språk

Tema: språk

Gradvis nynorskovergang

Saka var først publisert i Norsk Tidend. – God morgon! Kjekt å sjå deg. Korleis har du det? – Eg har det bra, takk. Korleis har...

Grepstad: – Fleire skriv dialekt

Kvar dag i 20 dagar publiserer Aasen-tunet eit kapittel frå Ottar Grepstad si grundige gjennomgang av språk gjennom tidene. I dag vil direktøren i...

– Sentrum treng nynorskbrukarane

«På landsbasis står nynorsk sterkast blant veljarane til sentrumspartia med Senterpartiet som det fremste nynorskpartiet på 2000-talet,» skriv Ottar Grepstad i dagens «Språkfakta 2015».   Kvar...

3,9 millionar kroner til 15 språktiltak

Då Kulturdepartementet lyste ut prosjektmidlane i sommar fekk dei inn søknadsfrist 35 søknadar, med ein samla søknadssum på 16 millionar kroner. Kulturdepartementet har fordelt...

Dialekt og engelsk pressar bokmål

Der engelsk blir meir brukt, går det mest ut over bokmål, særleg i vitskap, næringsliv og underhaldningsindustri.Talt bokmål er dessutan under press frå dialektar...

– Størst språkleg mangfald i Aust

På Aasentunet.no vil eit kapittel frå boka publiserast kvar dag, frå og med den europeiske språkdagen, 26. september 2015. I dei to første kapitla blir...

Han mot hen

Eg har kommentert og kritisert det (svenske?) påfunnet med ”kjønnsnøytralt” pronomen hen på Framtida før. I intervjuet med Kristin Fridtun kjem det fram at heller ikkje ho...

Ein usannsynleg nynorskbrukar

– Eg er ikkje her for å byta tilbake til engelsk, eg er her for å læra meg norsk og korleis språket vert brukt....

Splitt og hersk i valkampen

Det er ikkje tilfeldig at det var ei einsleg svale i eit mannsdominert miljø som populariserte omgrepet hersketeknikk. Berit Ås, sosialpsykolog, feminist og politikar,...

Kåra til beste norske slagord

– Dette må me feira litt, og i første omgang skal me gjera det med kransekake her på rådhuset, sa Sande-ordførar Dag Vaagen til NRK. QUIZ: Klarar...
ANNONSE

MEIR OM kommuneslagord

MEST LESE