ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Språk

Tema: språk

No me skriver norsk

Saka var først i Under Dusken, og er omsett til nynorsk av Framtida.no Romanen «Alle utlendinger har lukka gardiner» skrive av tjue år gamle Maria...

Finske elevar skal framleis lære svensk

Eit stort fleirtal stemte ned forslaget, som var fremma som eit såkalla innbyggjarinitiativ med 50.000 underskrifter. LES OGSÅ: Finsk språkuvilje – om den merkelege språksituasjonen...

Er språka lukkelege?

Det skriv Forskning.no. Eit forskarteam ved University of Vermont har konkludert med at språka jamt over er «lukkelege», basert på at storparten av orda...

Kva om du ikkje hadde talespråk?

Innlegget var først hos Ivar Aasen-tunet Korleis skulle du då ha formidla kjenslene dine, utover det å vere nøgd eller misnøgd. Korleis ville du ha...

Går imot ny språktest

Det skriv Uniforum. I eit høyringsfråsegn går fire språkforskarar frå Senter for fleirspråklegheit saman for å visa sterk usemje i Framstegspartiet (Frp) sitt forslag...

Ho er «Årets trekkhund»

I skarp konkurranse med ei rad andre statlege verksemder fekk Statens innkrevjingssentral klarspråkprisen for 2014. – Juryen er spesielt imponert over måten vinnaren tilpassar tenestene...

Ikkje stryk norsk frå timeplanen

Innlegget er publisert med løyve frå Språkrådet. Privatskular utan statstilskot kan følge eigne internasjonale læreplanar. Innhaldet i opplæringa desse skulane gir, skal tilsvare den opplæringa...

Spadetak mellom ord og ting

Ytringa var først publisert på Aasentunet.no Å kalla ein spade for ein spade. Det er vel det ein seier, når ein påstår at ein er...

Babelsk framtidstru

Innlegget var først hos Ivar Aasen-tunet Slike framtidsvisjonar blir ifølgje teknologiselskapa Google og Skype no verkelegheit. Begge arbeider med ny teknologi som skal omsetje tale...

Språkrådet møter Regjeringa.no

Nynorsken var praktisk talt reinska vekk da Tryggings- og servicesenteret til departementa (DSS) i byrjinga av desember i fjor lanserte ein ny felles tospråkleg...
ANNONSE

MEIR OM Nynorsk

MEST LESE