ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Språk

Tema: språk

– Kunne ikkje ha stemt på ein dårleg språkpolitikk

– Det er slitsamt at folk føler dei har rett til å pirka på det som er ein del av identiteten din. Det er...

Derfor har retorikk blitt eit tema i denne valkampen

Det har vore mykje snakk om retorikk denne valkampen. Og mange spør korfor dette er så viktig. Retorikk er viktig, fordi språk er makt!...

Slår alarm for norsk språk

Berre 29 prosent av dei mellom seks og ni år møter oftast norsk språk når dei ser filmar på Youtube og Facebook. Det kjem...

Færre stortingsdokument på nynorsk

Nynorskdelen i proposisjonar, stortingsmeldingar og andre dokument som dei folkevalde får frå regjeringa, var i 2012 godt over målet på 25 prosent, men har...

Byter frå nynorsk til stavangersk

Torgersen debuterte i 2006 med «Aks av gull», der han omsette og song kjente Sting-låtar med velsigning frå Gordon Sumner sjølv – og kom...

Norsk Målungdom vil ha jobben gjort på norsk

For å sikra at norske byggjeplassar er gode og trygge, er det viktig at arbeidstakarane kan snakka både med arbeidsgjevarar og verneombod. I Noreg...

Dette partiet har det mest lettlesne partiprogrammet

– Det er eit viktig demokratisk prinsipp at folk skal få tilgang til informasjon om kva partia vil, på enklast mogleg måte, seier SV-politikar...

Uroa over mykje engelsk ved universiteta

Gjennomgangen omfattar pensumlistene i første semester ved Universitetet i Oslo, Høgskulen i Oslo og Akershus og Universitetet i Bergen. – Universitets- og høgskulesektoren er eit...

På friarferd med nynorsk

– Å ha nynorsk på bussen er heilt naturleg for oss, sidan me er opptekne av å styrkje nynorsk, ta vare på og vidareutvikle...

Mållagsleiar reagerer på manglande nynorsk på nettsida til Visit Norway

Visit Norway er eit marknadsføringsselskap retta mot turistar. Selskapet er eigd av Innovasjon Noreg, som igjen er eigd av Nærings- og fiskeridepartementet. – Som leiar...
ANNONSE

MEIR OM Nynorsk

MEST LESE