ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Språk

Tema: språk

Kort forklart: Kva språkrettar har samiske elevar?

I Noreg er språka nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk offisielle minoritetsspråk. Alle samiske elevar i heile landet har rett på opplæring i eitt av desse...

Ella Marie Hætta Isaksen: «Gielat mat dušše jávket» – «Språk som berre forsvinn»

Teksta er eit utdrag frå Ella Marie Hætta Isaksen si bok Danne galggat diehtit mun lean sápmelaš (Derfor må du vite at jeg er...

For eitt år sidan tilbaud ingen ukrainsk. No er faget meir populært enn russisk

– Eg vil gjerne hjelpe menneske i ein vanskeleg situasjon, og ettersom eg kan polsk frå før, var vegen til ukrainsk lettare.  Annja Edyta Johansen...

Håvard (19) meiner politisk språk er så komplisert at det nesten er komisk

– Om ein held fram med å bruke eit språk som stenger ute befolkninga, så vil det kunne skade demokratiet, seier Håvard Bergseng Rødsand...

Akademikarar blir oppmoda til å skrive på engelsk: – Eit demokratisk problem

– Studentane treng det norske fagspråket. Det er det norske fagspråket som skal formidle forskingsbasert kunnskap til samfunnet. Vi risikerer å gå glipp av...

«Språket eg vaks opp med heime, døyr sakte»

Innlegget stod først publisert hjå Nordhordland, og er gjengjeve med løyve.  Eg er del av ein minoritet. Eg er nynorskbrukar. Språket eg vaks opp med...

Fryktar katastrofalt språktap grunna klimaendringar

I dag vert kring 7.000 språk snakka verda rundt. Innan år 2100 fryktar lingvistar at minst halvparten av verdas språk vil vere utdøydde eller...

«Eg vil gjerne at andre skal høyre kor eg er frå»

Dette innlegget var eit av dei som fekk heiderleg omtale av juryen i Framtida.no, Magasinett og Norsk Målungdom sin skrivekonkurranse om tradisjonar. Eg er stolt...

«Ønsker vi virkelig, at danske børn skal være dårligst til at forstå sine skandinaviske naboer?»

Innlegget var først publisert i den danske avisa Politiken og på nettsidene til Foreningen Norden.  Jeg blev så glad, da jeg opdagede at man kunne...

«Eg er eit klårt døme på at dialekt og heimstad ikkje treng å ha nokon samanheng»

Dette innlegget var eit av dei som fekk heidarleg omtale av juryen i Framtida.no, Magasinett og Norsk Målungdom sin skrivekonkurranse om tradisjonar. Eg tør påstå...
ANNONSE

MEIR OM skrivekonkurranse

MEST LESE