ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Språk

Tema: språk

Loke (19) trur norsk døyr ut – og at det ikkje er vits å kjempe mot det

– Eg er oppvaksen med at eg har hatt ein venegjeng som har snakka engelsk. På ungdomsskulen snakka eg engelsk med venane mine i kvart...

Ny undersøking: Stort behov for læremiddel på nynorsk for vaksne innvandrarar

54 av 55 vaksenopplæringar i nynorskområde meiner tilgangen til nynorske læremiddel bør bli betre. Det viser ei undersøking utført av Framtida.no og Landssamanslutninga av...

Språkrådet har talt: Sportsvaske er årets ord

– «Sportsvaske» blir brukt når styresmakter i autoritære land bruker store sportsarrangement for å setje seg sjølv i eit betre lys eller søkjer å...

Hewad (14) er den einaste registrerte nynorskeleven i Trondheim

Trondheim har 21.700 elevar i grunnskulen. Av alle desse, har berre éin nynorsk som hovudmål, ifølgje Grunnskulens informajonssystem, som samlar data frå alle grunnskulane i...

Fleire innvandrarar blir buande i kommunar som gjev opplæring på nynorsk

– Eg blei litt irritert i starten. Kvifor har dei to så like språk i Noreg, og kvifor må me læra nynorsk når flest...

Sametinget vil ha valfri opplæring i samisk eller nynorsk

Sametinget vil også at skulane skal kunne velje å ha samisk som obligatorisk fag dersom dei ønskjer det, skriv NRK. Det har Sametinget no foreslått...

BlimE!: NRK bad lærar omsetje til nynorsk for dei

BlimE!-aksjonen starta på MGP jr. i 2010, og det er tiande gongen i år at det er laga ein eigen BlimE!-song. Songen finst på teiknspråk,...

Meir enn 70 prosent av ungdommane held på nynorsk – no får kommunen pris

Ål kommune ligg i eit område der nynorsk ikkje er eit sjølvsagt språkval. Difor er det ekstra viktig at kommunen legg til rette for...

Uforståelege pensumtekstar og kor dei er å finne

Favorittscenen min i Friends er den kor Joey skriv eit anbefalingsbrev på vegner av Chandler og Monica. Han synest det er viktig at byrået...

Døveforbundet etterlyser fleire lærarar i teiknspråk. I staden fryktar dei kutt

– Vi treng heilt klart fleire teiknspråklærarar. Det er allereie vanskeleg å få tak i – og det er nesten umogleg å skaffa vikarar,...
ANNONSE

MEIR OM Teiknspråk

MEST LESE