ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Språk

Tema: språk

Venstre med nynorskløft i sitt alternative statsbudsjett: – Dette bør regjeringspartia merkje seg

– Venstre vil gje nynorsken eit løft. Sjølv i eit trongt budsjett, har vi funne fram pengar til fleire nynorsksatsingar. Det uttalar Venstre-politikar Grunde Almeland...

Staten bryt språklova over heile linja

Her har dei teke føre seg korleis departementa og dei underliggjande statsorgana etterlever reglane om veksling mellom nynorsk og bokmål. – Det vi ser i...

No opnar Bergensavisen for nynorsk

Bergensavisen har alltid vore ei bokmålsavis, men når dei no tilset sin første politiske redaktør nokosinne lyt dei opne for nynorsken. – Eg har brukt...

Ny rapport om språkbyte: – Dårleg gjort mot nynorskelevane

– På lærarutdanningane er det viktig at studentane får utdanning som hjelper dei til å meistre nynorsk når dei kjem ut i jobb, også...

No blir det samisk tekst på mjølka

– Eg trur samisk på mjølkekartongen vil skape nysgjerrigheit og engasjement hos mange, og eg vonar at fleire også ønskjer å lære seg språket,...

Seks nettressursar for deg som skal skrive nynorsk

Nynorskordboka! Å sjekke ordboka er ikkje eit teikn på at du er dårleg i nynorsk – tvert imot! Sjølv om ein har hatt nynorsk hovudmål...

Forsking: – Katten forstår når du snakkar til han

Eit forskingsprosjektet leidd av Charlotte de Mouzon saman med samarbeidspartnarane sine, har studert 16 innekattar. Dei gjorde lydopptak av eigarane, og dei måtte både...

Vestland fylkeskommune er årets nynorskkommune

I år har juryen sett spesielt mot kommunar som har sett i verk tiltak for å etterleve krava i den nye språklova. – Dei tilsette...

Kor mykje forstår du i P3-Arian sin walisiskquiz?

Denne saka var opphaveleg publisert 9. februar 2021. Ifølgje den walisiske regjeringa var det 28,8 prosent av befolkninga som kunne walisisk i 2020, men berre...

Desse knivar om å verte Årets nynorskkommune

Finalistane i Kulturdepartementet si kåring av Årets nynorskkommune er klare, og vestlandsdominansen er sterk. Kommunane Stad, Bergen og Kvam er alle nominerte, og det er òg...
ANNONSE

MEIR OM Nynorsk

MEST LESE