ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Sosialistisk venstreparti

Tema: Sosialistisk venstreparti

Krev jobbgaranti

Lysbakken meiner arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) bør støtte den såkalla ungdomsgarantien som SV har foreslått tidlegare – at personar under 25 år blir garantert...

Tapte omkamp om Førdefjorden

Kampen om Førdefjorden held fram, og skepsisen til sjødeponi utanfor Engebøfjellet i Naustdal kommune er stor på Stortinget. Så stor at det i dag...

Kan droppa klimaverstingar

Finansminister Siv Jensen (Frp) la fredag fram stortingsmeldinga om forvaltninga av Statens pensjonsfond i 2014. Der blei det kjent at regjeringa føreslår eit nytt åtferdsbasert...

Deler ut 65 nye oljeløyve på norsk sokkel

48 selskap får tilbod om 65 nye oljeutvinningsløyve på norsk sokkel når regjeringa gjennomfører ein ny runde med såkalla TFO-tildelingar i førehandsdefinerte område. – Dette...

Vil slå saman MDG og SV

Solhjell, som var miljøvernminister fram til regjeringsskiftet i haust, seier til Klassekampen at dei to partia må slå seg saman før det er for...

– Alltid noko å gruble på

Kva skjønnlitterær bok har du lese som har påverka det politiske standpunktet ditt eller verdiane dine i størst grad? – Etter å ha sett filmen...

SV under sperregrensa

Rørslene mellom partia er små i innspurten av valkampen. Ap er svakt i siget framover, og Høgre og Framstegspartiet tilsvarande svakt i tilbakegang. Langt meir...

Dette vil dei gjera for studentane

Elleve månaders studiestøtte: Sosialistisk Venstreparti lova i partiprogrammet for 2009 til 2013 å utvida studiestøtta til elleve månader. Dei har konsekvent stemt mot forslag om å utvida studiestøtta...

Vurderer pelsdyrnæringa

  Utvalet skal blant anna drøfte og vurdere etiske spørsmål rundt pelsdyrhald og gjere greie for og drøfte dei to hovudalternativa for framtida til næringa...

Vil pussa opp 1.000 skular

  Pengane skal gjevast som rentekompensasjon til kommunane, seier næringsminister Trond Giske (Ap) til Stavanger Aftenblad. – Dette er ein parallell til rentekompensasjonsordninga eg fekk på plass...
ANNONSE

MEIR OM Arbeidarpartiet

MEST LESE