ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Sosialistisk venstreparti

Tema: Sosialistisk venstreparti

Desse partia er dårlegast på nett

– Dei politiske partia rettar seg framleis ikkje etter offentlege anbefalingar for tilgjengelegheit på nett. Dermed kan personar med nedsett funksjonsevne verte ekskluderte frå...

Rekord for Ap i skulevalet

Med 29,7 prosent av stemmene i skulevaret er det klart for rekord både for Arbeidarpartiet, og for noko parti nokonsinne. – Valresultatet viser tydeleg at...

– Viktig å planleggja grønt

Kva vil du og partiet ditt gjera for å kutta klimagassutsleppa i Hordaland? – Eit veldig viktig tiltak for at klimagassutsleppa skal gå ned, er...

Frp-kom- munane brukar minst på skulen

Fløypartia hamnar på topp og botn når du måler innsatsen per elev i grunnskulen. I dei fem SV-styrte kommunane i landet fekk kvar elev...

– Nynorsk- debatten er pinleg

Solhjell er sunnfjording, nynorskbrukar, stortingsrepresentant for SV i Akershus, i tillegg til å vere nestleiar og parlamentarisk leiar i partiet. Han har av målrørsla...

På krykker og sosiale medium

Luisa Pinzon (25) er SV sin tredjekandidat, til bystyrevalet i Stavanger. Med ein brekt fot full av skruar,  lyt ho bevege seg på krykker....

Slik vil dei engasjera på nett


Ein ny rapport frå Institutt for Samfunnsforskning viser at politisk deltaking via sosiale medium er reservert ei temmeleg lita gruppe. 
– Om lag halvparten av...

Sterk framgang for Ap i ny måling

Partibarometeret som Sentio lagar for Sunnmørsposten, var halvferdig då terrorangrepa skjedde. Dermed kan tala vise stemningsskiftet i folket etter angrepet. Tala viser ein sterk auke...

Vil ha inntaks- krav til vidare- gåande

På byggfag har 45 prosent av elevane under tre i snitt frå ungdomsskulen. I Oslo er det mange fleire elevar med låge karakterar som...

Bygde- tullingane og aka

Dei fleste politikarar veit når dei lyg, og dei gjer det stort sett heile tida. Det er ikkje særmerkt skadeleg; dei fleste normale veljarar...
ANNONSE

MEIR OM Framstegspartiet

MEST LESE