ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Sosialistisk venstreparti

Tema: Sosialistisk venstreparti

SV er uroa for fleire privatskular

Både delen private grunnskular og delen elevar i private grunnskular går opp. Det same gjeld for vidaregåande skular. Det viser ein ny rapport frå Statistisk...

Forskar om Sps «nye vending»: – Ein tenkte ikkje på Sp som eit populistisk parti før Vedum

– I heile Europa har det vore ei tydeleg auke i førekomsten av populisme sidan 1980-talet, og aller mest høgrepopulisme. Det blir gjerne forklart...

Stortingspolitikar til statsministeren: – Nok ei ansvarsfråskriving

– Dette er nok ei ansvarsfråskriving frå Erna Solberg si side. At ho først unngår å nemne olje og gass i talen til FN,...

Statsbudsjettet: – Me er på veg mot ein varmare klode og eit kaldare samfunn

– Dette budsjettet er behageleg for dei som sit godt i det og ikkje skal leve lenge nok til å føle på dei verste...

Kall ein kuk for ein kuk

Dette debattinnlegget stod først på trykk i Sunnhordland. Det vert ikkje snakka om grensesetting og samtykkje, gutar og jenter opplever ulik praksis i seksualundervisninga, og...

SV-leiaren: – På tide at me innser at me er i ein naudsituasjon

– Politikarane må visa at dei tar klimakrisa på alvor. Det gjer ikkje regjeringa og storingsfleirtalet i dag, seier SV-leiar Audun Lysbakken. Han meiner at...

Ung politikar: Ole August (20) frå Aukra SV

– Eg sympatiserte med ein del av SV sin politikk, men etter kvart som eg vart med forstod eg at politikken deira var det...

KrF og SV vil styrkja populære nynorske tilbod for barn og unge

– Budsjettframlegget til regjeringa var godt på nynorsk, men vi sakna ei styrking av LNK sitt arbeid med Framtida.no og Framtida Junior, seier stortingsrepresentant...

SV krev fleire tiltak for digitale læremiddel på nynorsk

Digitale læremiddel er på full fart inn i skulen, og stadig fleire skular bruker meir og meir tid på pc, nettbrett og chromebook. I vår...

Stavanger har ingen reglar mot retusjert reklame

– Så å seie all reklame i byrommet er retusjert. Når ein byrjar å endre på kroppar og anatomi og skaper eit uoppnåeleg kjønnsideal,...
ANNONSE

MEIR OM retusjert reklame

MEST LESE