ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Sosialistisk venstreparti

Tema: Sosialistisk venstreparti

SV krev betre nynorskopplæring i lærarutdanningane

– Me må sikra at lærarutdanningane gjev tilstrekkeleg kompetanse til dei som skal undervisa i nynorsk som hovudmål og sidemål, seier Hege Lothe til...

Då eg var 20: Audun Lysbakken var skippertaksstudent med journalistdraum

– Midt på 90-talet hadde eg langt hår, gjekk rundt i ein slitt svart frakk, Dr. Martens-sko og høyrde på Cranberries. Audun Lysbakken tenkjer tilbake til...

Arbeidarpartiet på botnnivå blant studentane

Ap får ein oppslutnad på 19,3 prosent, som er ein nedgang på 6,2 prosentpoeng sidan førre studentmåling, skriv Universitas. Det er første gongen Ap er...

Vil ha meir nynorsk frå talarstolen på Stortinget

– Personleg er det fordi eg likar nynorsk, og fordi stavangerdialekta liknar på nynorsk. Og så er det fordi eg ønskjer å bli meir...

SV er uroa for fleire privatskular

Både delen private grunnskular og delen elevar i private grunnskular går opp. Det same gjeld for vidaregåande skular. Det viser ein ny rapport frå Statistisk...

Forskar om Sps «nye vending»: – Ein tenkte ikkje på Sp som eit populistisk parti før Vedum

– I heile Europa har det vore ei tydeleg auke i førekomsten av populisme sidan 1980-talet, og aller mest høgrepopulisme. Det blir gjerne forklart...

Stortingspolitikar til statsministeren: – Nok ei ansvarsfråskriving

– Dette er nok ei ansvarsfråskriving frå Erna Solberg si side. At ho først unngår å nemne olje og gass i talen til FN,...

Statsbudsjettet: – Me er på veg mot ein varmare klode og eit kaldare samfunn

– Dette budsjettet er behageleg for dei som sit godt i det og ikkje skal leve lenge nok til å føle på dei verste...

Kall ein kuk for ein kuk

Dette debattinnlegget stod først på trykk i Sunnhordland. Det vert ikkje snakka om grensesetting og samtykkje, gutar og jenter opplever ulik praksis i seksualundervisninga, og...

SV-leiaren: – På tide at me innser at me er i ein naudsituasjon

– Politikarane må visa at dei tar klimakrisa på alvor. Det gjer ikkje regjeringa og storingsfleirtalet i dag, seier SV-leiar Audun Lysbakken. Han meiner at...
ANNONSE

MEIR OM Klima

MEST LESE