Brei koalisjon vil grunnlovfeste norsk språk

Ein brei stortingskoalisjon vil grunnlovfeste norsk som hovudspråk og sidestiller nynorsk og bokmål. Mållaget jublar.

NPK-NTB
Publisert

Representantar frå åtte parti på Stortinget foreslår ein ny paragraf i Grunnlova:

– Norsk er det nasjonale hovudspråket i Noreg. Bokmål og nynorsk er likestilte og likeverdige norske skriftspråk.

Alle partia utanom Frp og Pasientfokus står bak forslaget.

– Det er viktig at norsk språk generelt får eit grunnlovsvern. Norsk er utsett for domenetap mot særleg engelsk, mellom anna innanfor fagspråk og akademia, næringslivet og populærkulturen, seier Sveinung Rotevatn i Venstre.

Noregs Mållag har jobba lenge for dette og jublar over forslaget.

– Ei grunnlovsfesting vil gi likestillinga mellom nynorsk og bokmål ein sterkare og tydelegare rettsleg status, seier leiar Peder Lofnes Hauge.

Han kallar framlegginga av forslaget historisk.

– At representantar frå nesten alle parti er med, gir oss håp og forventning om at vi endeleg kan få nynorsken inn i den viktigaste lova vår, seier han.

Grunnlovsforslaget skal blir votert over i neste stortingsperiode.