ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Skulepolitikk

Tema: Skulepolitikk

Nye permanente fråværsreglar kan vere på plass neste haust

– Eg skal jobbe så raskt eg kan, seier Brenna til NRK. Ho understrekar overfor kanalen at det viktigaste er at ein får gode reglar for...

Ap og Sp samde om å droppe firarkravet i matte i lærarutdanninga

Ap og Sp har vorte samde om å droppe kravet om at studentar må ha minst karakteren fire i matematikk for å komme inn...

Spesialisert lærarutdanning kan arme ut distriktsskulen: – Rar problemstilling, meiner Henrik Asheim

Førre skuleår vart 39 skular nedlagde. Det er færre enn gjennomsnittet dei siste ti åra. Men den mangeårige utviklinga med at det blir færre...

Målrørsla jublar over ny opplæringslov – men etterlyser krav til digitale læremiddel

I dag, torsdag, la regjeringa fram forslag til ny opplæringslov. Målrørsla jublar over at ungdomsskuleelvar no også skal få rett til å gå i...

6 og 4 i snitt: Kven har arbeidd mest?

Kvart år dukkar artiklane opp. Nokon har gjort ein kjempejobb, og fått 6 eller høgare i snitt. Dei har sprunge raskt nok i gymmen, vore...

Regjeringa vil kutte fag og gje vidaregåandeelvar fullføringsrett

– Dette er dei største endringane i vidaregåande skule sidan 1990-talet, sa statsminister Erna Solberg (H) då den nye reforma vart lagt fram. Den har...

Kunnskapsdepartementet gjer ikkje endringar i opptaksreglane til høgare utdanning til hausten

Kunnskapsdepartementet har sett på ulike modellar for opptaket i haust til høgare utdanning. Men etter å ha vurdert konsekvensane av alle forslaga og analysar...

Gjøvik Frp vil ha nettvurdering på lærarar

Det er lokalval 9.september, og valkampen er godt i gang. I Gjøvik har Framstegspartiet lagt fram sitt partiprogram for 2019 til 2023, der det mellom...

Regjeringa vil innføre fritt skuleval i heile landet

– Det er viktig å sikre at alle elevar, uansett kva for eit fylke dei bur i, får større moglegheit til å velje kva...

Vil løfta gutane med utforskande skuleår, fleksibel start og heildagsskule

– Alle elevar skal oppleva meistring og læring. Det bekymrar meg at mange gutar heng etter i skulen. Gutane oppnår lågare karakterar og fell...
ANNONSE

MEIR OM Skulepolitikk

MEST LESE