Gjøvik Frp vil ha nettvurdering på lærarar

Ingvild Eide Leirfall
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Det er lokalval 9.september, og valkampen er godt i gang.

I Gjøvik har Framstegspartiet lagt fram sitt partiprogram for 2019 til 2023, der det mellom anna står: «det skal være mulig å finne ut på nett hvilken skole som gjør det best i de enkelte fag basert på snittkarakterer, hvilken standard byggene har, utdannelsesnivået til lærerne, hvilke fasiliteter som er på skolen og liknende».

Saka vart først omtala i Oppland arbeiderblad.

Viktig kunnskap

Førstekandidat i Gjøvik Frp, Øystein Andreassen. Foto: privat.

Dei vil også innføra ei kartlegging av kvaliteten på lærarane, basert på karakterar på eksamen for elevane til læraren. «Karakteren står som en kvalitetsinformasjon for denne læreren», står det i programmet.

– Framstegspartiet vil alltid kjempa for elevane og foreldrene sin rett til å velga det dei meiner er best for seg og sine, seier førstekandidat Øystein Andreassen til Oppland arbeiderblad.

Han meiner at det er viktig å ha denne kunnskapen tilgjengeleg, for at elevar og foreldra skal kunne gjera desse vala.