ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Skulehelsetenesta

Tema: Skulehelsetenesta

Mental Helse Ungdom: – Tiltaka har gjort større skade enn viruset

For første gong har Mental Helse Ungdom sendt ut ei landsdekkande undersøking for å sjekka korleis det står til med den psykiske helsa til...

Press: Skuffande budsjett for barn og unge

– Press er skuffa over at budsjettet ikkje viser teikn til noka særleg satsing på barn og ungdom. Det seier leiar i Press – Redd...

Åtvarar mot mangel på helsesjukepleiarar – fleire brukar fritida si på å følgja opp elevar

– Det er fleire kommunar som manglar forståing for korleis me jobbar, seier leiar i Landsgruppa for helsesjukepleiarar, Ann Karin Swang. I ein ny rapport...

Undersøking: Flest misnøgde med skulehelsetenesta i nord

– Ungdommen er blant dei som kjenner covid-stresset sterkast på kroppen, og det er derfor det er så utruleg viktig at dei har nokon...

Studie: Ungdommar med angst blir friskare av gruppeterapi på skulen

Tilbodet ungdommane som har deltatt i studien har fått, er eit nytt kurstilbod der skulane og helsesjukepleiarar har gått saman, skriv NRK. Meir enn 300 elevar...

Fire av ti kommunar har ikkje fått fleire helsesøstrer

– For ungdommane det gjeld, er dette enormt viktig. Mange stader i landet finst det knapt eit tilbod, andre plassar må 1.500-2.000 elevar dela...

Fryktar pengane forsvinn

– Me er nøgde med at regjeringa høyrer på oss og tek mobbing på alvor, men det er kritikkverdig at dei gir 200 millionar...

Fryktar pengane forsvinn

Saka var først publisert i bladet Nordhordland. Det viser ei undersøking som sykepleien.no har gjennomført. Undersøkinga er utført etter ein debatt i 2013 der dåverande helseminister Jonas...

Skulehelsetenesta er svak

Bergens Tidende skriv om helsetilbodet i grunnskulen i Hordaland. Med stadig fleire oppgåver som skal gjerast kvar dag, utan eit løft i midlane, er resultatet...

Helsesøstrene meiner pengane ikkje kjem fram

Pengar som skulle gå til skulehelsetenesta, blir i mange kommunar brukt til andre ting, meiner Landsgruppa av helsesøstrer. LES OGSÅ: – Eit lotteri med unge si...
ANNONSE

MEIR OM Helsesøster

MEST LESE