ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Skulehelsetenesta

Tema: Skulehelsetenesta

Studie: Ungdommar med angst blir friskare av gruppeterapi på skulen

Tilbodet ungdommane som har deltatt i studien har fått, er eit nytt kurstilbod der skulane og helsesjukepleiarar har gått saman, skriv NRK. Meir enn 300 elevar...

Fire av ti kommunar har ikkje fått fleire helsesøstrer

– For ungdommane det gjeld, er dette enormt viktig. Mange stader i landet finst det knapt eit tilbod, andre plassar må 1.500-2.000 elevar dela...

Fryktar pengane forsvinn

– Me er nøgde med at regjeringa høyrer på oss og tek mobbing på alvor, men det er kritikkverdig at dei gir 200 millionar...

Fryktar pengane forsvinn

Saka var først publisert i bladet Nordhordland. Det viser ei undersøking som sykepleien.no har gjennomført. Undersøkinga er utført etter ein debatt i 2013 der dåverande helseminister Jonas...

Skulehelsetenesta er svak

Bergens Tidende skriv om helsetilbodet i grunnskulen i Hordaland. Med stadig fleire oppgåver som skal gjerast kvar dag, utan eit løft i midlane, er resultatet...

Helsesøstrene meiner pengane ikkje kjem fram

Pengar som skulle gå til skulehelsetenesta, blir i mange kommunar brukt til andre ting, meiner Landsgruppa av helsesøstrer. LES OGSÅ: – Eit lotteri med unge si...

Fleire helsesøstrer i kommunane

Talet på årsverk i helsestasjons- og skulehelsetenesta har auka, ifølgje tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB). Det inkluderer legar og fysioterapeutar, men auken er størst...

Skulehelsetenesta skal løftast

Tilbodet som møter unge med helseproblem på skulen er for dårleg mange stader, meiner fleire ungdomspolitikarar. – Eg meiner det er likegyldig om norske elevar...

Ønskjer satsing på skulehelsa

– Det er vanskeleg å sei at heile skulehelsetenesta ligg bakpå, for det er ikkje likt på alle skular. Men der det er dårleg,...

– Eit lotteri med unge si helse

 – Å senda 200 millionar kroner til kommunane utan øyremerking er ikkje ei reell satsing, men eit geografisk lotteri med barn og unge si...
ANNONSE

MEIR OM Helse

MEST LESE