ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Skulehelsetenesta

Tema: Skulehelsetenesta

Åtvarar mot mangel på helsesjukepleiarar – fleire brukar fritida si på å følgja opp elevar

– Det er fleire kommunar som manglar forståing for korleis me jobbar, seier leiar i Landsgruppa for helsesjukepleiarar, Ann Karin Swang. I ein ny rapport...

Undersøking: Flest misnøgde med skulehelsetenesta i nord

– Ungdommen er blant dei som kjenner covid-stresset sterkast på kroppen, og det er derfor det er så utruleg viktig at dei har nokon...

Studie: Ungdommar med angst blir friskare av gruppeterapi på skulen

Tilbodet ungdommane som har deltatt i studien har fått, er eit nytt kurstilbod der skulane og helsesjukepleiarar har gått saman, skriv NRK. Meir enn 300 elevar...

Fire av ti kommunar har ikkje fått fleire helsesøstrer

– For ungdommane det gjeld, er dette enormt viktig. Mange stader i landet finst det knapt eit tilbod, andre plassar må 1.500-2.000 elevar dela...

Fryktar pengane forsvinn

– Me er nøgde med at regjeringa høyrer på oss og tek mobbing på alvor, men det er kritikkverdig at dei gir 200 millionar...

Fryktar pengane forsvinn

Saka var først publisert i bladet Nordhordland. Det viser ei undersøking som sykepleien.no har gjennomført. Undersøkinga er utført etter ein debatt i 2013 der dåverande helseminister Jonas...

Skulehelsetenesta er svak

Bergens Tidende skriv om helsetilbodet i grunnskulen i Hordaland. Med stadig fleire oppgåver som skal gjerast kvar dag, utan eit løft i midlane, er resultatet...

Helsesøstrene meiner pengane ikkje kjem fram

Pengar som skulle gå til skulehelsetenesta, blir i mange kommunar brukt til andre ting, meiner Landsgruppa av helsesøstrer. LES OGSÅ: – Eit lotteri med unge si...

Fleire helsesøstrer i kommunane

Talet på årsverk i helsestasjons- og skulehelsetenesta har auka, ifølgje tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB). Det inkluderer legar og fysioterapeutar, men auken er størst...

Skulehelsetenesta skal løftast

Tilbodet som møter unge med helseproblem på skulen er for dårleg mange stader, meiner fleire ungdomspolitikarar. – Eg meiner det er likegyldig om norske elevar...
ANNONSE

MEIR OM Helse

MEST LESE