ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Sjukepleie

Tema: sjukepleie

Sjukepleiarane ønskjer å få sletta studielån

Lærarane fekk i 2017 etablert ei ordning som gjer at ferdigutdanna lærarar som har vore i jobb i tre år kan få sletta 106...

Yrket mitt: Torill jobbar ved blodbanken

– Eg har alltid hatt eit ønske om å hjelpe andre menneske, og sidan eg var fem år var sjukepleiar alt eg ville bli. Torill...

Vekas viktigaste: Ny dansk regjering, gjennombrot i kjernekraft og streik i Storbritannia

Stort energigjennombrot i USA Denne veka kunne den amerikanske energiministeren fortelje verda at dei har fått eit gjennombrot når det kjem til fusjonsteknologi. Fusjon er ein...

Ei sjukepleiarløn rekkjer ikkje til 98,8 prosent av bustadmarknaden i Oslo

Under pandemien gav ein applaus frå kvar ein balkong for sjukepleiarane. Det blir fort klamt å tenkje på i lys av siste publisering av sjukepleiarindeksen...

Kritisk nedgang i talet på søkjarar til sjukepleiarutdanninga: – Bør vere ein vekkjar

– Dagens tal frå Samordna opptak bør vere ein vekkjar for alle som er opptekne av framtida for helsesektoren, seier forbundsleiar Lill Sverresdatter Larsen...

Då eg var 20: Olaug Bollestad trekte lodd om kva ho skulle verte

Då Olaug Bollestad (60) var 20 år budde ho på hybel i Stavanger første halvdelen av året. Fram til sommaren 1981 jobba ho som...

Johannes (19) vil bli sjukepleiar, men først må han ta opp fag

– Eg veit allereie at snittet mitt ikkje er høgt nok, så eg går inn for å forbetre det, seier Johannes Trommestad på telefon...

Rekordmange strauk på sjukepleiareksamen

Nettavisa Khrono ved Oslomet har fått tal frå seks av tolv institusjonar. Desse seks institusjonane har om lag 60 prosent av dei studentane som har teke...

Regjeringa forlengjer stipendreglane for at fleire skal kunne bidra i helsevesenet

Mange studentar bidreg med viktig arbeidsinnsats i helse- og omsorgssektoren under pandemien. For å hindre at dei som stiller opp tapar økonomisk, fjerna regjeringa...

Fagopplæringssjefen er provosert på vegner av kvinner i lågtlønsyrke: – Jenter veit ikkje kva dei går glipp av

Søndag 1. mars er siste fristen for å velja vidaregåande utdanning. Dei siste åra har det vore store forskjellar mellom kva jenter og gutar vel,...

Vil ha fleire sjukepleiarstudentar i kommunane

– Mange av dagens studentar skal jobbe i den kommunale helse- og omsorgstenesta. Då er det viktig at fleire studentar får god og relevant...

Fleire studieplassar for spesialsjukepleiarar

I tillegg blir det løyvd 5 millionar kroner til eit prosjekt for IKT-tryggleik. Dei nye studieplassane går til anestesisjukepleie, barnesjukepleie, intensivsjukepleie, operasjonssjukepleie og kreftsjukepleie –...
ANNONSE

MEIR OM Høgare utdanning

MEST LESE