ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Sjukepleie

Tema: sjukepleie

Fagopplæringssjefen er provosert på vegner av kvinner i lågtlønsyrke: – Jenter veit ikkje kva dei går glipp av

Søndag 1. mars er siste fristen for å velja vidaregåande utdanning. Dei siste åra har det vore store forskjellar mellom kva jenter og gutar vel,...

Vil ha fleire sjukepleiarstudentar i kommunane

– Mange av dagens studentar skal jobbe i den kommunale helse- og omsorgstenesta. Då er det viktig at fleire studentar får god og relevant...

Fleire studieplassar for spesialsjukepleiarar

I tillegg blir det løyvd 5 millionar kroner til eit prosjekt for IKT-tryggleik. Dei nye studieplassane går til anestesisjukepleie, barnesjukepleie, intensivsjukepleie, operasjonssjukepleie og kreftsjukepleie –...

Nybø vil ha fleire grunnskulelærarar og sjukepleiarar

– Kva er det vi treng? Vi treng grunnskulelærarar og barneskulelærarar. Det er eitt av fleire behov vi har framover. Vi treng særleg grunnskulelærarar...

Ny masterutdanning skal betre helsetenesta

Mastergraden skal gi fordjuping og kompetanse på eit breitt fagområde. Det er viktig å gi brukarane med store og samansette utfordringar eit godt og...

Vart lei av bank og frilansliv – starta på sjukepleien

Saka er henta med velvilje frå Suldalsposten. – Bergen er ein fantastisk studentby, med eit godt kulturliv og studentar frå heile Vestlandet. Sjur Førland er 25...

Sjukepleiarutdanninga manglar nok praksisplassar

Det siste året har mangelen på sjukepleiarar og spesialsjukepleiarar auka med 47 prosent, og i år vart det oppretta hundre ekstra plassar i sjukepleiarutdanninga....

Sjukepleiarar i tidsnød deler ut roande middel

Den same undersøkinga, utført av fagbladet Sykepleien, viser at éin av fire sjukepleiarar synest det blir brukt for mykje angst- og sovemedisinar. – Når dette problemet...

Behovet for sjukepleiarar kan bli dobla innan 2040

I 2040 vil Noreg trenge mellom 167.000 og 224.000 sjukepleiarar, skriv Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) om rapporten Samfunnsøkonomisk analyse har gjort på oppdrag frå Helsedirektoratet. Allereie...

Regjeringa krev 3 i matte for sjukepleiarstudentar

 Med dei nye krava håper regjeringa å styrke kvaliteten på utdanninga. Søkjarar må ha karakteren 3 i matte frå vidaregåande og eit gjennomsnitt på...
ANNONSE

MEIR OM sjukepleie

MEST LESE