ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Sjukepleie

Tema: sjukepleie

Uroa over mangel på sjukepleiarar

Bedriftsundersøkinga frå Nav kartlegg etterspørselen etter og mangelen på arbeidskraft. I undersøkinga kjem det fram at norske bedrifter manglar til saman 33.800 personar. Det er...

Strengare krav for å bli sjukepleiar

Regjeringa vil styrke sjukepleiarutdanninga gjennom strengare opptakskrav. Målet er å styrke kvaliteten på utdanninga og tenestene sjukepleiarane utfører. – Ved å få sterkare kandidatar til...

Eit forsvar for eldreomsorgen

Gong på gong går media ut med kor fæl eldreomsorgen i Noreg er. Gong på gong kjenner eg det stikk i sjukepleiarstudenthjarta. Eg føler at...

Pleie- og omsorgstenesta vil ha behov for 100 000 nye årsverk

Går du rundt og lurer på kor det er trygt å starta ei karriere? Det vil i alle fall ikkje bli mindre behov for...

15.000 søkjarar til 4.500 plassar

132.021 personar har i år søkt høgare utdanning gjennom Samordna Opptak. Det er ei auke på om lag 4000 søkjarar – eller 3,2 prosent...

Her sluttar mannlege studentar

Dosent Runar Bakken ved fakultetet for helse- og sosialvitskap ved Høgskolen i Sørøst-Norge seier til NRK at sjølv om gutane veit dei er i...

Solberg vil ha fleire inn i helsefaga

Statsminister Erna Solberg (H) lovde grunn- og vidareutdanning til 15.000 helsefagarbeidarar og vidareutdanning til 15.000 sjukepleiarar fram til 2020 i kommunal sektor då ho...

Kjønnspoeng – òg til menn

Artikkelen var først hos Studvest – Eg blir heile tida beden om å forklare kvifor eg har valt sjukepleie, medan det er naturlig for kvinner....

Finst det verkeleg så mange yrke?

Artikkelen var først i Avisa Nordhordland Vi er på Nordliheimen ein tidleg føremiddag. Livet går stort sett sin vante gang. Med eit unnatak. I ein...

Lærarstudentar minst tilfreds

Samla sett er studentane i stor grad fornøgde med studiet sitt, viser tala frå andre runde av den nasjonale studentundersøkinga som vart gjennomført hausten...
ANNONSE

MEIR OM Ingeniørfag

MEST LESE