ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Psykisk helse

Tema: psykisk helse

Éin av seks norske studentar har sjølvmordstankar

Årets resultat frå Studentenes helse- og trivselsundersøking (SHoT) vart presentert digitalt måndag. Delen i undersøkinga som oppgir at dei har hatt tankar om å...

Legeforeiningsleiar vil endre teieplikta for 16-åringar

Leiaren for Norsk foreining for allmennmedisin meiner foreldre bør få informasjon om helsa til barna fram til dei er myndige, skriv Aftenposten. – Ein 16-åring...

Første kull med fråværsgrensa: «Både eg og andre var på skulen på dagar då vi skulle ha vore heime»

Eg er fødd i år 2000, og mitt kull var det første som gjekk gjennom vidaregåande frå start til slutt med fråværsgrensa. Vi kunne ha...

Meir psykiske helseplager blant skilsmisseungdom i starten av pandemien

På gruppenivå var det ingen auke i psykiske plager hos ungdom under nedstenginga våren 2020. Blant ungdom med to heimar såg ein derimot ei...

Høie er uroa, men kjem ikkje med krisepakke for psykisk helse

– Eg deler bekymringa for den utviklinga vi har sett, spesielt siste halvdel i 2020, sa Høie i spontanspørjetimen i Stortinget onsdag. Han viste til...

Auka bekymring for einsemd blant unge

Ei koordineringsgruppe for sårbare barn og unge har jamleg rapportert til barne- og familieministeren under pandemien. I deira 11. statusrapport uttrykker gruppa auka bekymring for...

Rekordmange førespurnader om eteforstyrringar

Ved alle dei lokale sentera til ROS fortel rådgivarar at stadig yngre barn kjem til samtale, med meir alvorleg sjukdom og ofte tilleggsproblematikk som...

Over 1100 studentar vil spleisast med ein venn: – Skjønte no at vi måtte ta saka i eigne hender

– Det har vore mykje snakk om einsemd under pandemien, men dei konkrete tiltaka har i stor grad uteblitt. Vi skjønte no at vi...

«Hjelp, kva om samfunnet opnar igjen?»

Teksten stod først publisert hjå Psyktærlig og på Instagram, og er sett om og gjengjeven med løyve frå forfattaren.  No nærmar det seg eitt år...

Mina (27) har droppa ut av studia to gongar – med heimeundervisning fekk ho toppkarakter

– Då eg gjekk inn for å sjekka karakteren og fann den A-en, så trudde eg først det var ein skrivefeil. Eg begynte faktisk...
ANNONSE

MEIR OM psykisk helse

MEST LESE