Framsida Tema Psykisk helse

Tema: psykisk helse

– Vi fjernar oss frå naturen sånn at vi blir sjuke

– Den type tenking er så uvanleg i Noreg. At ein kan vere i naturen og drive terapi. Vi i Villmarksterapi brukar ikkje naturen...

Studie: Valdelege spel gjer deg ikkje aggressiv

– Vaksne blir ikkje meir aggressive av å spele valdelege spel i lange periodar, seier Simone Kühn og dei andre forskarane i ei pressemelding...

– Jakta på lykka gjer deg ulykkeleg

Å finne lykka kan ta tid. For nokon tar jakta så mykje tid at ein føler at det ikkje finst tid igjen. Dei får ei oppleving...

Nasen din blir breiare på selfies

– Unge vaksne tar heile tida bilde av seg sjølve for å poste på sosiale medium. Dei trur bildene viser dei slik dei faktisk...

Opplever mindre psykiske plager på «Drømmeskolen»

Først publisert på Sunnhordland.no. – Då me byr­ja på sku­len var det to men­to­rar som job­ba for at hei­le klas­sen skul­le bli kjende. Me job­ba...

Psykiske lidingar blir meir og meir vanleg for tenåringsjenter

Psykiske lidingar er eit av viktigaste temaa i rapporten «Forekomst av psykisk helse i Norge» Folkehelseinstituttet (FHI) presenterte i dag. Det viktigaste funnet i rapporten...

Heldigvis finst det god behandling mot depresjon

Kva er depresjon? Kvifor får ein eigentleg depresjon, kva for nokre endringar skjer i hjernen, og korleis kan verda sjå ut for ein som...

Dette bør du ete for å unngå psykiske lidingar

Lina Begdache, assisterande professor i helse og velvære ved Binghamton University i USA har saman med andre forskarar gjennomført ei anonym internettundersøking som ber...

Sjølvmordsrisikoen redusert med ein firedel på éin generasjon

– Mesteparten av nedgangen sidan 1990 kjem av reduksjon i talet på sjølvmord hos menn. Skilnaden mellom kjønna har blitt mindre, seier overlege Christian...

Ungdom som driv med idrett har færre psykiske problem

Forskarar frå Noregs miljø- og biovitskaplege universitet og Folkehelseinstituttet har sett på samanhengen mellom den psykiske helsa til ungdom og deltaking i idrett. – Analysane...
ANNONSE

MEIR OM psykisk helse

MEST LESE