ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Psykisk helse

Tema: psykisk helse

Fare for å blande ADHD og bipolare

Fleire amerikanske studiar rapporterer om svært mange tilfelle der barn har ADHD og bipolar liding samstundes. Ein ny norsk studie syner at dette kan...

Fleire piller etter sjølvmordsforsøk

Pasientar som har freista å ta sitt eige liv, får utskrive meir medisin etter sjølvmordsforsøket, ikkje mindre. Det er eit av funna i ein ny...

Her bryt nesten alle lova

Lettvinte og raske løysingar blir påskjøna – ikkje behandling som verkar. Det meiner professor Willy Tore Mørch som er ein av dei fremste og mest...

Media kan gje unge traumer

Forskingsprosjektet ung@hordaland vart gjennomført i 2012 for å kartleggja ungdommar i den vidaregåande skulen si psykiske helse og funksjon i dagleglivet. Over 10.000 ungdommar...

Fangar ikkje opp skilsmissebarn

Frå 2010 til 2012 var det kring 45 000 barn som opplevde at foreldra skilde seg, ifølgje SSB. Forsking syner at skilsmisser kan vere skadelege for...

Psykologar får ikkje sjukmelda

Psykologar bør få sjukmelda personar med psykiske lidingar, meiner Psykologforeningen, men Arbeids- og sosialdepartementet seier nei, skriv Dagens Medisin. Det er diskriminering, meiner Tor Levin Hofgaard,...

Dei merkelegaste hallusinasjonane

Dei fleste har nok opplevd korleis tankane somme gongar kan ta snodige vegar. Samanlikna med dei som lir av verkelege vrangførestillingar er det likevel...

Rekordmange med antidepressiva

Dei siste fire åra har bruken auka med 27 prosent, og nesten heile auken gjeld jenter mellom 15 og 19 år. Det viser dei...

Forlenger livet med fleire år

– Funna våre peikar mot at å finne ei retning i livet og setje seg overordna mål for kva du vil oppnå, faktisk kan...

Kven er finast i landet?

Ei fersk undersøking frå Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) viser at fleire jenter har dårlegare sjølvbilde enn for få...
ANNONSE

MEIR OM Instagram

MEST LESE