ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Psykisk helse

Tema: psykisk helse

– Sette opp plan for å ta eige liv

Kronikken vart først publisert hos Aftenposten i april, og blir publisert hos oss i dag med løyve frå forfattar og Aftenposten i høve verdsdagen...

Éin av seks unge har tenkt tanken

Angst, depresjon og åtferdsproblem på ungdomsskulen kan leie til sjølvmordstankar seint i tenåra, skriv Dagens Medisin. Det viser ein studie frå Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet (NTNU),...

Test om du er arbeidsnarkoman

Jobben er viktig for oss, men nokon er ute av stand til å lausriva seg frå han. Desse blir kalla arbeidsnarkomane. Fenomenet har blitt...

Mindre rus, meir stress

Ungdomskriminalitet og rus er framleis på veg nedover blant norsk ungdom. Dei trivst på skulen, skulkar mindre enn sine foreldre, har gode vener og...

Dårlegare tilbod til dei sjukaste

LES OGSÅ: Fare for å blande ADHD og bipolar liding Sidan 1999 er kvar tredje døgnplass i spesialisthelsetenesta lagt ned, utan at desse pasientane får...

Fare for å blande ADHD og bipolare

Fleire amerikanske studiar rapporterer om svært mange tilfelle der barn har ADHD og bipolar liding samstundes. Ein ny norsk studie syner at dette kan...

Fleire piller etter sjølvmordsforsøk

Pasientar som har freista å ta sitt eige liv, får utskrive meir medisin etter sjølvmordsforsøket, ikkje mindre. Det er eit av funna i ein ny...

Her bryt nesten alle lova

Lettvinte og raske løysingar blir påskjøna – ikkje behandling som verkar. Det meiner professor Willy Tore Mørch som er ein av dei fremste og mest...

Media kan gje unge traumer

Forskingsprosjektet ung@hordaland vart gjennomført i 2012 for å kartleggja ungdommar i den vidaregåande skulen si psykiske helse og funksjon i dagleglivet. Over 10.000 ungdommar...

Fangar ikkje opp skilsmissebarn

Frå 2010 til 2012 var det kring 45 000 barn som opplevde at foreldra skilde seg, ifølgje SSB. Forsking syner at skilsmisser kan vere skadelege for...
ANNONSE

MEIR OM Barneskule

MEST LESE