ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Psykisk helse

Tema: psykisk helse

Sjølvmordsrisikoen redusert med ein firedel på éin generasjon

– Mesteparten av nedgangen sidan 1990 kjem av reduksjon i talet på sjølvmord hos menn. Skilnaden mellom kjønna har blitt mindre, seier overlege Christian...

Ungdom som driv med idrett har færre psykiske problem

Forskarar frå Noregs miljø- og biovitskaplege universitet og Folkehelseinstituttet har sett på samanhengen mellom den psykiske helsa til ungdom og deltaking i idrett. – Analysane...

 — Vi må skape fleire fellesskap

Kvar måndag møtest arbeidssøknade i regionen for inspirasjon, motivasjon og nettverksbygging i Mulighetsbanken i Bergen. Mulighetsbanken er eit nyoppstarta prosjekt i regi av fleire...

Ei Jodel-melding endra livet til danske Patrick Cakirli

Saka var først på trykk hjå ABC Nyheter. Danske Patrick Cakirli skreiv førre veke om den hjartevarmande historia si på nettstaden Boredpanda. På nettstaden skreiv...

Fryktar at ungdomsarbeidsløyse fører til depresjon, kriminalitet og radikalisering

Å vere ung vaksen inneber mange utfordringar. Ein skal utdanne seg, finne arbeid og kome seg inn på bustadmarknaden. Dei fleste ønskjer å ha...

Venstre vil gi 15 millionar til den psykiske helsa til studentane

I det alternative statsbudsjetta sitt vil Venstre starta ei storstilt satsing på den psykiske helsa til studentane. – Eg har ein personleg inngang til dette....

Når Google blir psykologen din

Aldri før har det vore så lett å få svar på noko du lurar på. Med berre eit par tastetrykk kan du til dømes...

Jenter stressar meir enn gutar med skulearbeid

– Vi må unngå at det utviklar seg stresskultur på enkelte skular, seier kunnskapsminister Henrik Asheim (H) i ei pressemelding Det er Kunnskapssenter for utdanning...

Sinne er mellombels galskap

Folk vert sinte av alle moglege årsaker, frå dei trivielle (frekke forbikøyringar på motorvegen) til dei verkeleg alvorlege (folk held fram med å døy...

«Havet er aldri stille, og bølgjene vil fortsetje å slå»

Livet går i bølgjer. Nokon dagar er stille. Andre dagar er svarte hol, kor du ventar på at verda skal sluke deg. På gode...
ANNONSE

MEIR OM Livet

MEST LESE