ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Psykisk helse

Tema: psykisk helse

Unge slit når forholdet til nære sviktar

Ungdom som har svake relasjonar til foreldre, venner eller skule, har større risiko for utanforskap og helseproblem enn jamaldra som ikkje har slike problem,...

Ny forsking: Instagram-bilete kan avsløra depresjon

Frå gamalt av heiter det at auga er vindauge til sjela. Ny forsking tyder no på at Instagram kan vera eit vindauge til sinnet. Amerikanske...

Undersøking: Ungdom fryktar framføringar og gym

Ungdom med angstsymptom har det som regel bra heime, men dårlegare med venner og på skulen. Dette viser undersøkingar gjennomført av Uni Research blant...

Prokrastinering og depresjon heng saman

Professor Frode Svartdal ved Universitetet i Tromsø har arbeidd med fleire internasjonalt leiande forskarar på feltet, og i fleire forskingsartiklar har desse sett nærare...

Me må behandle mobilbruk som røyking

Tor Wallin Andreassen, professor på Norges handelshøgskule (NHH), har forska på ekstrem bruk av smarttelefonar. Han kallar det avhengigheit. – Velferdssenteret i hjernen skil ut...

Rapport: Skulestress er årsak til psykiske helseplager

– Samanhengen mellom skulestress og psykiske plager er veldig sterk, seier forskar Ingunn Marie Eriksen ved forskingsinstituttet NOVA til hioa.no Eriksen leier ei gruppe av...

«Livet er verd å leva. Det kan me godt snakka litt...

Det finst knapt eit tema i verda som er vanskelegare å snakka om enn sjølvmord. Det er så mørkt og vondt å tenka på,...

Deprimert? Du er ikkje åleine!

– Det som er felles for studentane er at dei er utsett for nokre belastingar som me kallar livsbelastningareller livskriser, seier Kari Jussie Lønning,...

Tok med kamera på psykiatrisk

– Det er viktig at folk lærer å snakke om korleis dei har det. Eg lærte at du skal behandla psykiske lidingar på same...

– Mykje «synsing» om psykisk helse

– Det er ofte eit helvete. Eg kjem aldri til å pynta på svaret. Nokre dagar går betre enn andre, og nokre opplevingar veg...
ANNONSE

MEIR OM psykisk helse

MEST LESE