ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Psykisk helse

Tema: psykisk helse

«Livet er verd å leva. Det kan me godt snakka litt...

Det finst knapt eit tema i verda som er vanskelegare å snakka om enn sjølvmord. Det er så mørkt og vondt å tenka på,...

Deprimert? Du er ikkje åleine!

– Det som er felles for studentane er at dei er utsett for nokre belastingar som me kallar livsbelastningareller livskriser, seier Kari Jussie Lønning,...

Tok med kamera på psykiatrisk

– Det er viktig at folk lærer å snakke om korleis dei har det. Eg lærte at du skal behandla psykiske lidingar på same...

– Mykje «synsing» om psykisk helse

– Det er ofte eit helvete. Eg kjem aldri til å pynta på svaret. Nokre dagar går betre enn andre, og nokre opplevingar veg...

I kø for samtalehjelp

Stadig fleire ungdommar nyttar seg av samtaletilbodet til Røde Kors, Kors på halsen. Talet på ungdommar som tek kontakt via chat er nesten dobla...

Dobling av unge uføretrygda

Helsedirektør Bjørn Guldvog er bekymra over at talet på uføretrygda i alderen 20 til 29 år er nær dobla dei ti siste åra.  – Dette...

Fleire og fleire unge på antidepressiv

Tal frå Reseptregisteret viser at på eitt tiår auka talet på brukarar av antipsykotisk medisin, såkalla psykofarmaka, med nærare 24.000 brukarar. Auken er på...

«Eg er trist altfor ofte, utan spesiell grunn»

Depresjon. Det er eit stort ord. Ikkje når det gjeld ordet si form, men kva ordet eigentleg tyder for dei som slit med det. Altså....

Ei av fem unge jenter slit psykisk

Forskarar ved NTNU har spurt både gutar og jenter på 13 vidaregåande skular i Sør-Trøndelag om emosjonelle vanskar, eigenverd, kroppsbilete, meistring og unngåing. Svara...

Fleire unge som slit står fram

Gjennom elleve møte blir vi kjende med åtte ungdommar og deira vanskelege kvardag med psykiske problem. I løpet av programmet får ungdommane gruppeterapi ved...
ANNONSE

MEIR OM NRK

MEST LESE