ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Psykisk helse

Tema: psykisk helse

Tabuprisen 2020 til grunnleggjaren av Psyktærlig

Tabuprisen blir delt ut av Rådet for psykisk helse, som i grunngivinga for tildelinga i år skriv at Blindheim med arbeidet sitt har sørgt...

Psykisk pakkeforløp langt unna målet for barn og unge

Det viser ei oversikt som vart lagd fram av Helsedirektoratet fredag. – Vi er godt på veg, men ikkje heilt i mål, seier helse- og omsorgsminister Bent...

«For seint å finne ut kvifor folk tek sjølvmord etter at dei har gjort det»

Teksten var først publisert på Facebook, og er gjengjeven med løyve. For nokre dagar sidan kom det delar av den nye handlingsplanen for sjølvmordsførebygging. Her er...

Maud Angelica om Ari Behns gravferd: – Den talen betyr veldig mykje for meg

– Det var så viktig for meg å halde den talen, seier Maud Angelica til NTB. Det er første gong ho gir intervju etter at...

Koronakrisa kan føre til auke i psykiske problem blant unge

Ein ny studie gjennomført av NOVA samanliknar rapportert livstilfredsheit og subjektiv livskvalitet blant ungdom før og under koronaepidemien. – Funna viser ein sterk nedgang i kor tilfredse...

– For meg var det heilt utenkeleg at eg kunne ha ei eteforstyrring

– Eg fekk ofte høyre at eg var feit. Til slutt sa eg det til meg sjølv også. Det var ikkje mine ord eller...

«Eg lærte meg sjølv å kjenne på psykiatrisk sjukehus»

Denne teksten var med i skrivekonkurransen til Framtida.no og Magasinett i konkurranse med 450 andre ungdommar over heile landet, og blei valt ut til...

Koronskrisa har opna for ein heilt ny arena for psykisk helsetilbod: videoterapi

12. mars 2020 er ein dag for historiebøkene. Dagen byrja som vanleg for dei fleste av oss, men enda med ei historisk stenging av...

Unge kjenner seg meir einsame under koronakrisa

– Desse tala er høge og eit varsku til både oss og norske styresmakter. Dette er eit tydeleg signal om at mange slit. At...

Auke for Røde Kors’ telefonteneste for unge

– Mange unge tell ned til datoane som er sett for opning av skulane, og det er nok fleire som gruar seg til å...
ANNONSE

MEIR OM psykisk helse

MEST LESE