ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Psykisk helse

Tema: psykisk helse

Høie er uroa, men kjem ikkje med krisepakke for psykisk helse

– Eg deler bekymringa for den utviklinga vi har sett, spesielt siste halvdel i 2020, sa Høie i spontanspørjetimen i Stortinget onsdag. Han viste til...

Auka bekymring for einsemd blant unge

Ei koordineringsgruppe for sårbare barn og unge har jamleg rapportert til barne- og familieministeren under pandemien. I deira 11. statusrapport uttrykker gruppa auka bekymring for...

Rekordmange førespurnader om eteforstyrringar

Ved alle dei lokale sentera til ROS fortel rådgivarar at stadig yngre barn kjem til samtale, med meir alvorleg sjukdom og ofte tilleggsproblematikk som...

Over 1100 studentar vil spleisast med ein venn: – Skjønte no at vi måtte ta saka i eigne hender

– Det har vore mykje snakk om einsemd under pandemien, men dei konkrete tiltaka har i stor grad uteblitt. Vi skjønte no at vi...

«Hjelp, kva om samfunnet opnar igjen?»

Teksten stod først publisert hjå Psyktærlig og på Instagram, og er sett om og gjengjeven med løyve frå forfattaren.  No nærmar det seg eitt år...

Mina (27) har droppa ut av studia to gongar – med heimeundervisning fekk ho toppkarakter

– Då eg gjekk inn for å sjekka karakteren og fann den A-en, så trudde eg først det var ein skrivefeil. Eg begynte faktisk...

Vil etablere hjelpetelefon for studentar

– Det er strålande om dette kjem på plass, spesielt når det vert gjort i tett samarbeid med samskipnadene, seier velferds- og likestillingsansvarleg i...

Undersøking blant unge: Éin av seks opplevde vald eller overgrep då Noreg stengde

Særleg barn og unge i låginntektsfamiliar og funksjonshemma vart ramma av vald og overgrep i denne perioden, melder VG. Volden skjer heime 3.575 ungdommar i alderen 13–16...

Ny FHI-undersøking: Éin av tre studentar føler seg einsame

– Psykisk helse og livskvalitet blir prega av smitteverntiltaka. Men framtidsoptimismen er høg, sannsynlegvis fordi folk veit at situasjonen er mellombels, og dei gler...

Isak (17) vann talekonkurranse ved å snakke om si eiga psykiske helse: – Mi hjartesak

– Det var sjølvsagt vanskeleg å skrive om noko så ærleg, men det er verd det. Eg håpar dei som slit søker hjelp og byrjar...
ANNONSE

MEIR OM mental helse

MEST LESE