ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Psykisk helse

Tema: psykisk helse

Rekordmange blir psykisk sjuke på reise

Det var rekordmange i alderen 21 til 40 år som fekk ein alvorleg psykisk sjukdom på reise i 2018. Skadeutbetalingane til forsikringsselskapet vart femdobla...

Nybø snur: ANSA får pengestøtte til å hjelpe utanlandsstudentar som slit

– Studentenes helse- og trivselsundersøkelse viste at ein del norske studentar i utlandet har psykiske vanskar. No gjev vi ANSA mogelegheita til å hjelpe...

Netflix and depresjon?

Netflix kan i teorien vere ein av faktorane som fører til aukt depresjon i moderne vestleg sivilisasjon. I alle fall om vi skal tru...

«Hey man!» skal nedkjempe einsemd blant menn

– Nokon må ta ansvar for mennene, seier Andreas Emil Hjertaker (33). Etter at VG i fjor skreiv om kjærasten Marielle Frank sitt initiativ til...

– Om du får dårlegare konsentrasjon, så går det ut over korleis du fungerer

– Dei fleste som har bipolar liding fungerer akkurat som alle andre fram til det første utbrotet av ein klinisk episode, som oftast er...

– Eg saknar meir openheit i kvardagen

– Når det kjem til psykisk helse er det så mykje snakk om psykisk sjukdom, depresjon, angst. Folk er redde for å seie at...

Sju av ti elevar opplever ungdomsskulen som stressande

Forskarar ved Universitetet i Søraust-Noreg har spurt om lag 700 ungdomsskuleelevar om psykisk stress og uro i skulekvardagen. Resultata blir omtalt av NRK. Sju av ti...

Hjelp til bønder når livet buttar

– Det blir snakka veldig mykje om god dyrevelferd, engasjerte bønder og smarte klimaløysingar, men veldig lite om psykisk helse, seier Ivar Erik Ree...

Me må snakka om psykisk helse

Innlegget var først publisert hjå Porten.no. Eg les på nyheitene at ny forsking frå Folkehelseinstituttet syner at fleire unge jenter brukar antidepressiva. Jenter på 16-17...

For Marie er musikken det einaste som alltid gjev meining

Saka var først publisert i Vest-Telemark Blad. – Me hadde nok gjort det same uansett, me. No handlar det vel berre om at andre...
ANNONSE

MEIR OM Musikk

MEST LESE