ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Personleg økonomi

Tema: Personleg økonomi

Dropp Netflix og et vegetarisk – her er sparetipsa frå studentar

Studiestøtta står meir eller mindre i ro, sjølv om prisane elles i samfunnet aukar. Her kan du lese intervjuet med tre studentar om korleis...

Grøn dagbok: – For å vere heilt ærleg er eg ganske stressa for at eg kjem til å ta feil val

I Noreg er det 1 av 4 som trur at klimaendringane ikkje er menneskeskapte. Eg er ikkje ein av dei. Likevel gjer eg ikkje...

Kva er greia med «leige-til-eige»?

Fleire og fleire slit med å koma seg inn på bustadmarknaden. For mange er kravet om eigenkapital eit så stort hinder at dei ikkje...

Vipps strammar inn gebyr på høge summar

Vipps har tidlegare hatt eit gebyr på enkeltoverføringar som overstig 5.000 kroner. Men dersom ein har delt opp større summar til å bli under...

BankID forsvinn frå mobil – framover må du betale via app eller med kodebrikke

Det opplyser Jan Bjerved, som er leiar for BankID. Han seier at årsaka til at mobilmetoden blir bytt ut, er fordi BankID på app vil...

BSU og sosialhjelp: «Svekkjer økonomien til unge i vanskelege situasjonar»

BSU (bustadsparing for unge) er ein form for sparekonto for dei under 33. Ordninga er meint å stimulere unge til å kome i gang...

Nesten vaksen: Slik sjekkar du som er ung skattemeldinga di

Skattemeldinga for 2021 vert sendt ut på ulike dagar mellom 16. mars og 4. april. Den dagen skattemeldinga di er klar, får du ein SMS...

No er prevensjon gratis for kvinner opptil 25 år i Frankrike: – Bidrar til frigjering

Tidlegare har Frankrike hatt tilbod om gratis prevensjon for jenter opptil 18 år. Frå 1. januar blei ordninga utvida til å gjelde kvinner under...

Straumtiltak for studentar: «Regjeringa driv kartellverksemd»

Regjeringa innfører no noko dei kallar «straumtiltak» for studentar. Ordninga går ut på at ein kan søkje ekstra støtte på 3000 kroner, med 40...

Regjeringa vil gi 3.000 kroner i straum-støtte til studentar

– Vi har sagt over litt tid at vi følgjer straumprisane tett. Vi er smerteleg klar over at dei høge prisane òg slår inn...
ANNONSE

MEIR OM studentar

MEST LESE