SSB: Dei yngste fekk sterkast lønnsvekst i fjor

Lønnsmottakarar mellom 17 og 24 år fekk ein lønnsvekst på 6,1 prosent i fjor. Det var over årsveksten i konsumprisindeksen i same periode, på 5,5 prosent.

Nynorsk Pressekontor
Publisert

Det er 3,1 millionar lønnsmottakarar over 17 år i Noreg, viser førebelse tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Gjennomsnittleg mottak av lønn og honorar var 540.200 kroner, som gav ein auke på 5 prosent frå året før, men var 0,5 prosentpoeng under konsumprisindeksen.

Det var berre busette under 35 år som hadde ein gjennomsnittsvekst som var høgare enn prisveksten i same periode.

Lønnsmottakarar mellom høvesvis 45–54 år og 67 år og eldre hadde den svakaste veksten på 4,7 prosent.

Dei yngste lønnsmottakarane tener enno minst, med gjennomsnittslønn på 196.000 kroner. Aldersgruppa 45–55 år hadde høgast gjennomsnittleg utbetalt lønn gjennom året, tilsvarande 700.000 kroner.

Oslo-busette hadde høgast gjennomsnittleg utbetalt lønn med 606.600 kroner. Personar i Innlandet hadde lågast gjennomsnittleg utbetalt lønn, tilsvarande 472.900 kroner.