ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Økonomi

Tema: Økonomi

Nesten halvparten av BSU-skatteletta går til folk som eig bustad

Over 1,3 milliarder kroner blei gitt i skattefrådrag for sparing i BSU i 2016. 42 prosent av pengane gjekk til personar som allereie eig...

Utval skal vurdere økonomiske konsekvensar av klimaendringar

Mellom anna skal utvalet greie ut om dei økonomiske konsekvensane av å omstille seg vekk frå fossile energikjelder, og korleis private og offentlege verksemder...

Ventar kraftig økonomisk vekst i Norge

Veksten i fastlandsøkonomien kjem til å ta seg frå venta 1,9 prosent i år til 2,6 prosent neste år, ifølgje sjefanalytikar Erik Bruce i...

Desse ungdomspartia vil avskaffa BSU-ordninga

– BSU fungerer i praksis som ei overføring frå dei som har lite til dei som har mykje, fordi det først og fremst er...

Oljefondet har passert 8.000 milliardar

I andre kvartal auka marknadsverdien til Statens pensjonsfond utland med 153 milliardar kroner til 8.020 milliardar kroner per 30. juni, viser kvartalstala som Noregs...

Her held Vidar fyrste hundrelappen

Saka var først publisert i Vikebladet. Norges Bank byrja tysdag 30. mai å rulle ut ein heilt ny serie pengesetlar, mellom anna ein ny hundrekroner-setel....

Svir av 20 mill. på reklame for nye setlar

Kristian Birkeland blir erstatta med ein torsk, mens Gokstadskipet tar over etter Kirsten Flagstad når dei nye 100- og 200-kronesetlane kjem i sirkulasjon.  For første...

Ny forsking: – Rike er ikkje meir egoistiske enn fattige

Onkel Skrue er verdas rikaste and, men han er også ein skikkeleg gniar som aldri deler med andre. Me har også lært av Jesus...

Unge har 235 millionar i inkassogjeld

Tala kjem frå Kredinor, og dei bekymrar prosjektleiar Tamar Thorud i Barnas Jurist, melder NRK. Organisasjonen gir gratis rettshjelp til unge under 25 år.  – Det...

Økonomi forklarar innvandringsskepsis

I artikkelen «Trading off Welfare and Immigration in Europe» viser forskarane Ole-Petter Moe Hansen og Stefan Legge ved Norges Handelshøgskole at den aukande skepsisen...
ANNONSE

MEIR OM innvandring

MEST LESE