ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Nynorsk

Tema: Nynorsk

Wikipedia på nynorsk har passert 150.000 artiklar

Dagleg leiar i Wikimedia Norge, Astrid Carlsen, synest det er flott at nynorsk Wikipedia har kome opp i 150.000 artiklar. – Det er i alt...

Her er dei 10 beste barnebøkene på nynorsk

Som ein del av Bokåret 2019 har Nynorsksenteret, Pirion, Framtida.no og Framtidajunior.no tatt initiativ til å kåra dei beste barnebøkene på nynorsk etter 2000...

Målungdommen etterlyser øyremerkte midlar til digitale læremiddel på nynorsk

– Me må legge til rette for at elevane får nye og moderne læremiddel også i fag med lågt elevtal. Vi må òg sikre...

1,2 millionar til Framtida.no og Framtidajunior.no

– Me er veldig fornøgde og glade for at Kulturdepartementet på denne måten anerkjenner arbeidet me gjer for å sikra barne og unge eit...

Statsbudsjettet: – Framgang for nynorsk

– Regjeringa og dei fire samarbeidspartia har vist vilje til å prioritere den språklege infrastrukturen, seier Per Magnus F. Sandsmark, direktør i Nynorsk kultursentrum,...

Målrørsla er frustrert over at Odda-modellen vert oversett – igjen

– Vi er glade for at regjeringa aukar løyvingane til språktiltak, men er skuffa over at dei heller ikkje i år har funne plass...

Eili Harboe (25) bytta hovudmål: – Det kjennest meir naturleg for meg. Meir personleg på eit vis

– Eg har alltid skrive mykje på nynorsk og vore fascinert av det som skriftspråk, men det var ikkje før i 2016 eller 2017 at...

NRK på veg mot 25 prosent nynorsk i år

– Per no ligg me på 25 prosent. Me har aldri oppfylt det kravet før, og no ligg me godt an til å klara...

Foreldre ville byte ut nynorsken

I førekant av lokalvalet 9. september hadde foreldre frå tre skulekrinsar samla inn underskrifter for å kunne stemme over også ein annan ting: Kor...
ANNONSE

MEIR OM Nynorsk

MEST LESE