ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Nynorsk

Tema: Nynorsk

Studentsamskipnadene må sjå nynorskstudenten

For å vera trygg i språket ditt, må du sjå det i bruk gjennom heile livet. Det er mange tusen nynorskbrukande studentar ved norske...

Snart kan du lesa til førarprøven på nynorsk

I dag er det ikkje tilgjengeleg teoribøker for teoriprøven til bil på nynorsk. Det vil Vinje kommune i samarbeid med Fagbokforlaget gjera noko med. NRK...

Bergen har størst nedgang i talet på nynorskelevar

Til samanlikning gjekk talet på nynorskelevar i heile Noreg ned med 215. Nedgangen i Bergen utgjer dermed over halvparten av den netto nedgangen for...

Norskfag utan norske dialektar?

Norske dialektar er ikkje nemnde med eit einaste ord i utkast til ny læreplan for norskfaget. Det er urovekkjande. Den norske dialektvariasjonen er heilt unik. At...

No har Os kommune flest nynorskelevar i Noreg

– Kva er det du seier? Er me største nynorskkommune?! seier Marie Elisabeth Lunde Bruarøy (H) på telefonen når Framtida.no ringjer. Ho er fungerande...

Julekalender 13. desember

Under dagens nisselue, finn du ein kar med ekte skjegg. Det er Magne Aasbrenn som har vore leiar i Noregs Mållag sidan 2016. I tillegg...

Nynorsk pressekontor får pengar til nynorskrobot

– Det hadde vore eit kjempeløft for nynorsk i media om dette fungerer. Det vil gjere nynorsk meir tilgjengeleg og synleg i media, og det er det vi...

Julekalender 12. desember

Dagens nisse er ingen ringare enn målungdomsleiar Fredrik Hope, som slett ikkje synest det var lett å velja ein favoritt blant dei mange gode...

Eli Kari Gjengedal fekk pris på direkten

– Eg er heilt overvelda. Eg er så stolt og glad og rett og slett overraska over at eg har fått ein sånn pris....

Ungdomen vert tvinga til å droppa nynorsk

Visste du at heile 23 prosent av elevmassen på grunnskulen i Rogaland har nynorsk som hovudmål? Då snakkar vi altså om over tusen 14-åringar...
ANNONSE

MEIR OM Meiningar

MEST LESE