ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Nynorsk

Tema: Nynorsk

1,2 millionar til Framtida.no og Framtidajunior.no

– Me er veldig fornøgde og glade for at Kulturdepartementet på denne måten anerkjenner arbeidet me gjer for å sikra barne og unge eit...

Statsbudsjettet: – Framgang for nynorsk

– Regjeringa og dei fire samarbeidspartia har vist vilje til å prioritere den språklege infrastrukturen, seier Per Magnus F. Sandsmark, direktør i Nynorsk kultursentrum,...

Målrørsla er frustrert over at Odda-modellen vert oversett – igjen

– Vi er glade for at regjeringa aukar løyvingane til språktiltak, men er skuffa over at dei heller ikkje i år har funne plass...

Eili Harboe (25) bytta hovudmål: – Det kjennest meir naturleg for meg. Meir personleg på eit vis

– Eg har alltid skrive mykje på nynorsk og vore fascinert av det som skriftspråk, men det var ikkje før i 2016 eller 2017 at...

NRK på veg mot 25 prosent nynorsk i år

– Per no ligg me på 25 prosent. Me har aldri oppfylt det kravet før, og no ligg me godt an til å klara...

Foreldre ville byte ut nynorsken

I førekant av lokalvalet 9. september hadde foreldre frå tre skulekrinsar samla inn underskrifter for å kunne stemme over også ein annan ting: Kor...

Nynorsken heldt på å kosta ho ordførarvervet: – Det var verdt det!

Ingen andre stader i valkampen har det vore meir språkstrid enn i Ålesund. Lesarbreva har hagla i Sunnmørsposten, og det har nærmast kokt over...

Kultursjef i nye Alver kommune: – Nynorsken peikar på den felles identiteten vår

– Når me no byggjer ein ny kommune er det viktig å peika på den felles identiteten me har. Levesettet har vore likt, dialekten...

Noregs Mållag om språklova: – Dette lovar godt

Fredag sende regjeringa eit forslag til ny språklov ut på høyring. – Dette lovar godt, seier Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag i ei pressemelding. Noregs...
ANNONSE

MEIR OM Nynorsk

MEST LESE