Framsida Tema Norskfaget

Tema: Norskfaget

3 av 4 sensorar var ueinige om karakteren på norskeksamen

– Funna våre gir grunn til bekymring, seier Gustaf B. Skar, professor i norskdidaktikk ved Skrivesenteret ved NTNU. Han har skrive rapporten saman med...

– Jenter får meir erfaring enn gutar

– Gutane les ikkje like mykje som før, og det trur eg fører til at dei presterer dårlegare i norskfaget, seier Thea Marie Bjelland. Klokka...

Kuttar sterkt i talet på kompetansemål i norsk

Læreplangruppa til Utdanningsdirektoratet la torsdag ettermiddag fram det første utkastet til nye læreplanar som skal bli gjeldande frå hausten 2020. Her er nokre av dei...

Lektor: – La elevane bryte reglane i norsk

– I staden for å kopiere kronikkar frå Aftenposten, bør elevane få nytte kreative innslag frå deira eiga tekstverd. Argumenterande og resonnerande tekstar treng ikkje å vere kjedelege, seier norsklektor...

Mista skrivegleda på vidaregåande

To av elevane som vann pris for beste norskeksamen meiner noko av skrivegleda forsvann då dei kom på vidaregåande. – På vidaregåande vart det veldig låst...

Mange krev norrønt tilbake i norskfaget

– Vi har aldri før hatt så høge tal i ein høyringsrunde, og vi er veldig fornøgde med at så mange engasjerer seg og...

Meir skjønnlitteratur i skulen!

Korleis norskfaget er bygd opp i skulen er eit mykje debattert tema. Medan politikarane står i ein intens valkampinnspurt og diskuterer kven som har...

Are Kalvø i norsktimen

Opplæringsmål etter 10.trinn: gjenkjenne virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenligninger, symboler og språklige bilder og bruke noen av dem i egne tekster Kvar søndag legg Framtida.no...

Når Haugtussa hjelper oss i danningsarbeidet

Dette er ei utsegn som fort kan dukka opp i ein norsktime. Men kan me gjera sidemålsundervisinga relevant og spennande? Skal me utfordre den...

Justin Bieber på skulen?

Justin Bieber fyller mediebildet, og tek òg merksemda til mange elevar dagane. Går det an å bruka motivasjonen deira til noko positivt i klasserommet?...
ANNONSE

MEIR OM Norskfaget

MEST LESE