ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Norskfaget

Tema: Norskfaget

– Ei gullgruve for språklæring

– Dei to språkversjonane av Grunnlova er ei gullgruve for språkopplæringa på ungdomssteget og vidaregåande, seier Gudrin Kløve Juuhl. Ho er rådgjevar ved Nasjonalt...

Nettkurs i nynorsk

Språkrådet lanserer eit nytt nynorskkurs. Kurset rettar seg særleg mot elevar i den vidaregåande skulen og offentleg tilsette, men er ope for alle. Innhaldet...

Nyttig engelskundervising

TED.com er ein nettstad som gjer tilgjengeleg populære føredrag av leiande personar innan forsking, politikk og teknologi. Maks lengde på dei lett tilgjengelege føredraga...

Förstår du vad jag säger?

Foreningen Norden uroar seg over språkforståinga dei skandinaviske landa i mellom, og seier nei til dubbing av svenske og danske tv-program. Kompetansemål i norsk etter...

Nynorske nettressursar for skulen

I dag er eg invitert til Skjold skule i Vindafjord for å fortelja om Magasinett.no og Framtida.no og andre nynorske læringsressursar. Magasinett og Framtida.no er...

Slik skriv du ei bokmelding

Framtida.no søkjer fleire bokmeldarar! Har du lyst til å melda bøker for oss? Ta kontakt! A. Før du byrjar å lesa Les denne oppskrifta på korleis...

Sidemålsdebatt i klasserommet

Debatten om obligatorisk sidemål har gått høgt etter at Utdanningsdirektoratet i eit brev om framtida til norskfaget føreslår å kutta ut eigen karakter i...

Det handlar om å dele

Ein wiki er ein brukarstyrt nettstad som er i kontinuerleg utvikling, forklarar Brueland. Den næraste samanlikninga er Wikipedia, det digitale oppslagsverket som alle kan...

Nynorsk i skulen

Her finn du tips til ulike undervisningsopplegg for nynorskundervisninga. Trykk på lenkene for å kome til dei ulike ressursidene (opnar i nye vindauge). I praksis:...
ANNONSE

MEIR OM Norskfaget

MEST LESE