Justin Bieber i nynorskundervisinga? Ja!
mm

Justin Bieber fyller mediebildet, og tek òg merksemda til mange elevar dagane. Går det an å bruka motivasjonen deira til noko positivt i klasserommet? Her er nokre forslag til aktivitetar:

1. La elevane omsetja Justin Bieber-tekstar til nynorsk. Ta til dømes utgangpunkt i Be alright-teksten.

2. La elevane lesa denne Are Kalvø-teksten om tentamen og Justin Bieber – og la dei drøfta om kva som er viktigast av Justin Bieber eller tentamen.
Kompetansemål etter 10. trinn:
– skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium

3. La elevane prøva Justin Bieber-quizen vår!

Her finn du andre tekstar om Justin Bieber på nynorsk!

 

Oppdatert: tysdag 14. november 2017 17.48

LES OGSÅ

ANNONSE