ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Natur og ungdom

Tema: Natur og ungdom

Her lenkjer dei seg fast

Laurdag trena rundt 70 aktivistar og lokale motstandarar på sivil ulydnad. Fylkesleiar i Sogn og Fjordane Natur og Ungdom, Anja-Merete Sletten Reknes deltok på...

– Arbeidarpartiet stoppar klimakutt

– Det er positivt at Regjeringa ser verdien i å starte omstillinga av industrien til et lågutsleppssamfunn gjennom å opprette eit teknologifond for utsleppskutt...

Fell gjennom informasjonsnettet

Ungdom som er med i organisasjonslive er supermotiverte, superaktive og legg ned mykje tid. Men også i organisasjonslivet vert det eit utanforskap. Er det...

Supre, sære og ganske like

– I Unge Høgre er det mange perleøyredobbar og store skjerf. Dei som spelar i korps har ofte på seg mørk eller jordfarga skjorte....

Jublar for lyntog-rapport

Natur og Ungdom er glade for at utgreiinga frå Jernbaneverket viser at fire av fem strekningar vil vere bedriftsøkonomisk lønsame, viss ein held investeringane...

Ny leiar i Natur og ungdom

– Vala me tek når det gjeld norsk oljeindustri, transportpolitikk og reinsing av punktutslepp er med på å avgjera truverdet vår internasjonalt. Det er...

Fleirtal vil leita etter meir olje

34 prosent av ungdom mellom 15 og 24 år er heilt usamde i å slutta med oljeleiting i norske farvatn. 23 prosent er ganske...

Dette er høgast på ønskelista

Henrik Aasheim, leiar i Unge Høgre: Korleis er Noreg endra etter 22. juli? – Noreg mista på mange måtar uskylda si 22. juli. Det vesle, trygge...

– Livsfarleg kvileskjer

Klimatoppmøtet i Durban enda tidleg sundag morgon med semje om vidareføring av Kyoto-avtalen og oppstart av nye forhandlingar om ei ny, brei klimaavtale. Natur og...

Dei er ikkje ein gjeng hippiar

På folkehøgskule bruker ein eit år på noko ein tykkjer er interessant. Om det er regnskog, dykking, pilates, interiørdesign eller Europa. Eller andre av...
ANNONSE

MEIR OM folkehøgskule

MEST LESE