Regjeringa støttar ny avgift på plastposar

Berre eit par år etter at Solberg-regjeringa gjekk på eit nederlag med plastposeavgifta, stiller regjeringa seg på nytt positiv til avgifta.

Framtida
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Sjansen for at det snart kjem ein miljøavgift på kvar selde plastpose aukar. Det er klart etter at regjeringa støttar forslaget frå daglegvarebransjen om å innføre ei ny avgift der inntektene går til eit miljøfond, skriv Dagens Næringsliv.

Støtten kjem fram i stortingsmeldinga om sirkulær økonomi som vart lagt fram av miljøminister Vidar Helgesen (H) onsdag.

– Regjeringa er positiv til ei bransjedriven løysing på dette området. Regjeringa vil fortsette dialogen med bransjen for å oppnå ei felles forståing av korleis eit fond best kan innrettast, og korleis sikre at ei slik løysing oppfyller krava i direktivet, heiter det i meldinga.

Så seint som i slutten av mai var Helgesen i samtalar både med Kiwi og bransjeorganisasjonen Virke om korleis avgifta skulle organiserast.

Bakgrunnen for avgifta er krav frå EU om tiltak om å redusere plastposeforbruket.

(©NPK)

LES OGSÅ: Dette veit forskarane om plast i havet