ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Miljø

Tema: Miljø

Ungdomsorganisasjonar om klimarapport: – Forskingas siste naudskrik

– Dei kan ikkje lenger ignorere ein vitskapleg konsensus som seier vi må slutte å leite etter meir olje. Det seier Marte Hansen Haugan, 1....

Stort prosjekt for innsamling av tekstilar – vi kastar 50 000 tonn i restavfallet kvart år

– Vi kastar 50 000 tonn klede, sko og andre tekstilar i restavfallet kvart år. Det kan vi ikkje halde fram med. Det er...

«Nei til bygging av firefelts motorveg over Lågendeltaet»

Dette er ei utsegn sentralstyret i Raud Ungdom har vedteke. Verda står i ei naturkrise. På berre 50 år har verdas dyrebestandar vorte redusert med...
Bilete av kval.

Ny FN-avtale skal verne 30 prosent av havet

Etter fem rundar med forhandlingar, vart forhandlarar frå over 100 land samde om ei juridisk bindande havavtale. Landa pliktar seg til å verne 30 prosent...

Regjeringa går mot Miljødirektoratet – Natur og Ungdom varslar sivil ulydnad

– I staden for å lytte til kunnskapen vel regjeringa å tvinge gjennom ei unødvendig monsterutbygging, seier Gina Gylver i ei pressemelding. Natur og Ungdom-leiaren...

Alle artar er ikkje like viktige for økosystema

Bortsett frå sjølve eksistensen er ikkje alle artar like viktige. Somme er såkalla nøkkelartar som held økosystema saman – og forsvinn dei, vil mange...

Ein halv million nordmenn har rydda søppel

For første gong ser vi ei samla oversikt over innsatsen som er lagd ned i Noreg for å rydde marin forsøpling. Det er Senter...

Regjeringa lyser ut 92 nye oljeblokker i nord: – Forsøk på ei sniktildeling

– Om vi byrjar å leite etter olje og gass i desse nye områda, vil selskapa først byrje å produsere om 15-20 år og...

Meir lysforureining i verda enn det ein tidlegare har gått ut frå

Lysforureininga har auka med 9,6 prosent årleg dei siste tiåra på stadene som forskarane har undersøkt. Det svarer til at det er 100 stjerner...

«Jonas Gahr Støre, sei nei til valet av Ahmed Al Jabar som president av COP28»

Dette er eit meiningsinnlegg og gjev uttrykk for skribenten sine meiningar. Nyleg vart det kunngjort at Ahmed Al Jaber skal vera president for COP28 i...
ANNONSE

MEIR OM meining

MEST LESE