ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Miljø

Tema: Miljø

«Vi er på kurs til å øydelegga det som har vore urørt i fleire tusen år»

Vi lever i ei verd der alt skal vera så effektivt og moderne som mogleg. Vi skal gjera framsteg i alle moglege område. Byane...

Netflix-dokumentar fekk Paulina (18) til å sjå på verda med nye auge – vann skrivekonkurranse

– Tusen, tusen takk! Dette hadde eg ikkje forventa. Eg har aldri vunne noko som helst før, så dette var veldig kjekt, seier 18...

Natur og Ungdom demonstrerte mot omstridt gruveprosjekt

Demonstrasjonen på torsdag utanfor Stortinget kom på plass etter at det dagen før vart kjend at Nordic Mining er tildelt driftskonsesjon for det omstridde...

Grønt lys til gruva i Førdefjorden – varslar aksjonar

– Dette gruveprosjektet er eit stort bomskot i Noregs industriutvikling. Det er ekstremt gammaldags å dumpa avfallet sitt på sjøen, og slike løyve høyrer...

Full krangel om «leiting» nord for iskanten

– Frp har fått gjennomslag for at vi skal leite etter olje nord for den definerte iskantsona, seier Frps energi- og miljøpolitiske talsperson Jon...

Klimahåp for folk flest: – Må gi folk tru på at det er mogeleg å løyse problema

Forfattaren bak boka «Håp – En praktisk guide for klimaoptimister» vil vise kva folk flest kan gjere for å lette på klimaavtrykket og samstundes...

Regjeringspartia og Framstegspartiet samde om iskantgrense på 15 prosent

– Vi har vorte samde med Framstegspartiet. For oss var det naturleg å gå til Frp først. Dei er den næraste og viktigaste samarbeidspartnaren...

Skrivekonkurranse: Miljøutfordringar i 2020

Miljø er det du finn rett utfor døra di, i strandkanten og på snaufjellet. Miljøet er tett knytt til klima. Ei kjelde til miljøfakta...

Regjeringa foreslår 3,6 milliardar til grøn omstillingspakke

Pengane er ein del av ein større tiltakspakke som blir offentleggjord seinare fredag, skriv NRK. Totalt 3,6 milliardar kroner skal gå til ekstra tiltak for å...

Over 1.700 høyringssvar til Klimakur 2030

Høyringsfristen gjekk ut 30. april. – Det er tydeleg at Klimakur 2030 har skapt engasjement. Mange av høyringssvara er grundige og omfattande, og dei femnar...
ANNONSE

MEIR OM Klima

MEST LESE