Miljøvernorganisasjonane ankar Førdefjord-dommen

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom ankar dommen frå Oslo tingrett om gruvedumping i Førdefjorden.

NPK-NTB- Kenneth Kandolf Haug og Stian Drake
Publisert

Det vart klart på eit landsstyremøte i Naturvernforbundet onsdag ettermiddag.

Saka dreier seg om løyvet gruveselskapet Nordic Mining har fått av staten til å dumpe 170 millionar tonn gruveavfall i Førdefjorden.

Miljøvernorganisasjonane meiner det vil vere til fare for livet og biomangfaldet i den nasjonale laksefjorden.

– Natur og Ungdom har saman med Naturvernforbundet valt å anke fjordsøksmålet til lagmannsretten, med særleg fokus på den norske forståinga av EUs vassdirektiv. Vi meiner at dei norske styresmaktene har ei feil forståing av direktivet og ønskjer derfor ei fråsegn frå Efta-domstolen som kan gi oss fasiten ein gong for alle, seier leiar Gytis Blaževičius i Natur og Ungdom.

Natur og Ungdom-leiar Gytis Blaževičius (i midten) kommenterte dommen i Fjordsøksmålet då han vart kjent. Foto: Lovise Tokle Rannekleiv/Natur og Ungdom

Lang diskusjon

Saksøkjarane meiner ei slik avklaring vil vere viktig for norsk rett.

– Vassdirektivet står usedvanleg svakt i norsk rett. Slik dommen frå tingretten tolkar det, kan alle vassressursar i Noreg øydeleggjast dersom det finst ei økonomisk interesse for det. Dette betyr ikkje berre at Førdefjorden kan stå i fare på grunn av denne misforståinga, men også andre fjordar som er i same situasjon, mellom anna Repparfjord i Finnmark, seier Blaževičius.

Blaževičius får støtte frå leiar Truls Gulowsen i Naturvernforbundet.

– Vi har hatt ein lang og god diskusjon rundt om vi skal anke, men har einstemmig komme fram til at dommen frå tingretten er noko vi ikkje kan leve med, seier Gulowsen til NTB.

Truls Gulowsen, leiar i Naturvernforbundet (t.v.), og Gytis Blaževičius, leiar i Natur og Ungdom, seier dei har bestemt seg for å anke dommen i fjordsøksmålet etter at dei drøfta han på landsstyremøtet onsdag. Foto: Terje Bendiksby / NTB / NPK

Økonomisk barriere

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom gjekk på eit nederlag då Oslo tingrett 10. januar slo fast at dei ikkje får medhald i at løyvet til gruvedrift med sjødeponi i Førdefjorden er ugyldig.

Dei vart også pålagde å betale til saman 1,4 millionar kroner i sakskostnader til Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

– Det har vore økonomien som har vore den store barrieren her, men vi tør å ta risikoen. Dette er eit godt bevis på at det er uforholdsmessig dyrt ta miljøsaker til retten, seier Gulowsen.

Han understrekar at dei har fått god støtte frå fleire som heiar på dei, og som har meint at dei må ta saka vidare.