ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Meining

Tema: meining

17 år og på liste ved lokalvalet: Politikk er det som gjer ein gnist til ein flamme

Eg vert ofte spurd kvifor eg engasjerer meg politisk, kvar det hender eg svarer «kvifor gjer ikkje du?». Diverre er det alt for ofte...

Kva hugsar du frå seksualundervisninga?: Boksen med det rare i

– Det er plass til sju liter vatn i éit kondom, seier helsesøstera. Ho held kondomet på den kleinaste måten ein kan halde eit...

Til lykke med nasjonaldagen, samar!

FN har utpeika 2019 som det internasjonale året for urfolksspråk. Det gir særskild merksemd til dei språka i verda som blir nytta av eit...

Elevar om mobilforbodet: Me kjenner oss tryggare

Teksten stod først publisert hjå Avisa Nordhordland.  I media har det den siste tida vore reportasjar som gjeld mobilforbod i skulen, og der rektorar og...

Kva har song å seie for meg?

Som ungdom er ein av dei viktigaste tinga eg treng i kvardagen min, musikk. Eg lever på å høyre på musikk, og uttrykkje korleis...

Like bursdagsbarn leikar best

Viss du spør kven som helst som har kjent meg over litt lengre tid, så er det i alle fall eitt faktum dei kan...

Dei verkelege juleheltane

Julefreden er på veg ut døra og vi er no for fullt i gang med våre kvardagsliv. Men før jula forsvinn heilt i frå...

Denne jula krev vi at politikarar tek ansvar

Medan fyrste snøen fell i Noreg og juletrelysa vert tende, møttest verdsleiarar i Polen for å bestemme korleis vi skal nå måla i Parisavtalen....

Ungdomen vert tvinga til å droppa nynorsk

Visste du at heile 23 prosent av elevmassen på grunnskulen i Rogaland har nynorsk som hovudmål? Då snakkar vi altså om over tusen 14-åringar...

Kan vi håpe på eit ungdomsopprør?

Saka var først publisert hjå Energi og Klima.  Dei siste to åra har eg og forfattar Sigbjørn Mostue besøkt 70 norske skular og snakka med...
ANNONSE

MEIR OM Meiningar

MEST LESE