ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Meining

Tema: meining

Angstplaga Oscar (20): «Kvifor er eg så roleg når heile landet er i krisemodus?»

I januar fekk ein vite om ein mystisk sjukdom som dukka opp i Kina, som skuldast ein ny type koronavirus. Sjukdomen var veldig smittsamt,...

«Kjære politikarar: Vis at de tek framtidas fagarbeidarar på alvor!»

Det er anslått at vi i 2035 kan mangle så mange som 100 000 fagarbeidarar. Yrkesfag vert snakka fram i festtalar og debattar. Vi...

Livet med heimeskule: Tentamen har aldri vore så artig før!

Sidan koronaviruset for alvor byrja å spreia seg, vart det som kjend gjort fleire tiltak for å forsøkja å stogga dette. Blant anna vart...

«Kvifor inkluderer ikkje regjeringa alle landets studentar?»

Dette er bakgrunnen for saka: Studentkrisepakken Det er sårande å sjå vaksne menneske vere så uvitande om kven landets studentar er. Trine Skei Grande sa under debatten...

«Dei kunne like godt ha spytta den jamne student i fjeset»

Studentane er kanskje Noregs mest utsette økonomiske gruppe. I storbyen er deltidsstudenten død, støtte frå privat hald tilhøyrer dei privilegerte og ekstrajobben er ikkje...

«Kor lenge vil portforbodet vare? Når får eg sjå vennane mine igjen?»

For to veker sidan satt eg på restaurant med to vennar og snakka om korleis vi trudde koronaviruset kom til å påverke kvardagen vår...

«Eg forsøker å vere flink, men mistar snart motivasjonen»

Det vert snakka varmt om den kollektive dugnaden, om solidariteten, om korleis vi no skal halde sosial distanse av omsyn til heile fellesskapet og...

Slik skriv du debattinnlegg

Debattinnlegg, meiningsinnlegg eller lesarinnlegg – ein slik tekst er ein god måte å få fram sine synspunkt til offentlegheita, og ein viktig måte å...

«Eit lite hjartesukk og ei bøn frå ein sjukepleiar»

Eit lite hjartesukk og ei bøn frå ein sjukepleiar som jobbar i Noregs største akuttmottak og førstelinja: Først og fremst, takk for applausen frå så...

«Fellesskapet vårt står sterkt, men vi har mange viktige vegval føre oss»

Innlegget vart skrive 6. mars, før den siste koronautviklinga i Noreg. I barndommen min lærte eg ein ting eller to om fellesskap. Sjølv om eg ikkje var noko særleg flink i grunnskulen, så var...
ANNONSE

MEIR OM meining

MEST LESE