ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Meining

Tema: meining

COP26: «Glade for at norsk dobbeltmoral fekk merksemd framfor heile verda»

Det er delte meiningar om klimatoppmøtet si slutterklæring, men éin ting er klart – alle er einige i at det er viktig å avgrense verdas...

Minoritetsspråklege elevar har svakare karakterar: «Grunnen til dette er måten vi blir hjelpt på»

Denne teksta er eit av bidraga som fekk heider i Framtida.no sin skrivekonkurranse om håp for framtida i samband med stortingsvalet.  Rettferd er viktig i...

«Blir eg bra nok no?»

Dette er eit meiningsinnlegg, og gjev uttrykk for skribenten sine haldningar.  Blir eg bra nok no? Den vesle, kvite pilla eg rullar mellom to fingrar på...

Sanitærprodukt i skulen: «Skjerp deg, gubbe!»

Dette er eit meiningsinnlegg, og gjev uttrykk for skribenten sine haldningar.  Det er sjeldan eg brukar omgrepet «gubbe». Og i alle fall ikkje offentleg. Men...

«Nulltoleranse for diskriminering – med eitt unntak»

Dette er eit meiningsinnlegg, og gjev uttrykk for skribenten sine haldningar.  Dagens feiring av den internasjonale dagen for menneske med nedsett funksjonsevne, skjer med ein...

RU-leiaren: «Tida er inne for å setje menneske over marknader»

Dette er eit meiningsinnlegg, og gjev uttrykk for skribenten sine haldningar.  Krafta vår. Den billege, grøne, tilgjengelege krafta vår vi i teorien kan vera sjølvforsynt...

Rekordhøge straumprisar: «Verste konsekvens er at enkelte elevar må avbryte studiet»

Det å fryse i Noreg, og ikkje ha råd til å betale straum er ikkje noko som høyrer heime i verdas rikaste land. Dessverre...

Black Friday: «Ein importert forbruksfest vi eigentleg ikkje har nokon grunn til å feire»

Den gjennomsnittlige nordmann planla i 2019 å kjøpe julegåver for 6570 kroner. NHO reknar at nordmenn kjem til å bruke til saman 118 milliardar...

«Etter 60 år har Friele overrekt stafettpinnen. Det er på tide at vi overtek han»

Ein treng ikkje bla lenge på sosiale medium i dag, før ein les at Kim Friele, den første opne skeive og eit ikon innan...

«Gje barn klagerett til FN no!»

Gratulerer til alle barn! I dag har FN sin barnekonvensjon bursdag. Det er den viktigaste avtalen for barn i heile verda. Han gir alle under 18 år rett...
ANNONSE

MEIR OM meining

MEST LESE