ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Medisin

Tema: medisin

Livreddande dronar: – Eit stort framsteg

Saka stod først publisert i kampanjeavisa til Verdens Beste Nyheter, og er sett om til nynorsk av Framtida.no.  Vanuatu i Oseania består av 83 vulkanske øyer,...

Høie følgjer med på brexit-effekt for legemiddel i Noreg

– Ved ein hard brexit vil vi sannsynlegvis kunne oppleve ein svikt i tilgangen på nokre legemiddel. Men regjeringa har fastsett forskrifter som skal...

Nektar å delta i panel utan kvinner

Britiske The Lancet har gått i trykken sidan 1823 og er eit av verdas største medisinske tidsskrift. I ei pressemelding 10. august kjem Lancet-gruppa, som...

Vaksinepille for bjørkepollen godkjent i Noreg

– Dette er gledelege nyheiter. Det vil gjere det enklare å få ei god behandling for dei som har alvorleg bjørkepollenallergi. Behandlinga er retta...

Fleire vil gi vekk kroppen når dei døyr

Forteljinga om professor Torbjørn Sikkeland, som donerte kroppen sin til forsking i 2014, er ei av årsakene til auken, skriv NRK. – Me er veldig takksame...

Norske apotek tomme for viktige medisinar

Det er ifølgje Stavanger Aftenblad først og fremst legemiddel som blir brukt av store pasientgrupper det er mangel på, til dømes blodtrykksmedisinar, blodfortynnande medisinar og medisinar...

Ragnhild har jobba tett med årets fredsprisvinnar

Saka var først publisert i Suldalsposten. Nøyaktig klokka 11 sist onsdag kunngjorde Nobelkomiteens leiar Berit Reiss-Andersen at Nobels fredspris går til Denis Mukwege og Nadia...

Farvel til falske medisinar

Saka var først publisert i avisa til «Verdens beste nyheter». Nigerianaren Adebayo Alonge heldt på å døy som 15-åring etter at han fekk falsk medisin...

Åtvarar mot ungdom sitt storforbruk av smertestillande

– Eg har tru på rett behandling til rett tid. Å bruke smertestillande for å takle utfordringar i kvardagslivet, det har eg lite tru...

Sjukepleiarar i tidsnød deler ut roande middel

Den same undersøkinga, utført av fagbladet Sykepleien, viser at éin av fire sjukepleiarar synest det blir brukt for mykje angst- og sovemedisinar. – Når dette problemet...
ANNONSE

MEIR OM sjukepleie

MEST LESE